021-910-99-097

رتبه انفورماتیک

تمامی شرکتها و سازمانها ، نیازمندیهای خودررا در زمینه تامین کالا یا خدمات از طریق همکاری و عقد قرارداد با افراد و شرکتهای دیگرتامین میکنند .

افراد و شرکتهایی که در قالب این قرارداد ها مسئولیت اجرای اموری از قبیل: (تهیه، حمل، نصب، ساخت، اجرا و …) را به عهده می گیرند پیمانکار نامیده میشوند .

از طرفی درخصوص سازمانها و شرکتهای دولتی که انجام امور عمومی را برعهده دارند و منابع مالی آنها توسط دولت تامین میشود رعایت مصلحت عموم مردم الزامیست .بر همین اساس میبایست عقد قرارداد و انجام معاملات از طرف سازمان های دولتی، به منظور تامین منافع عمومی ، تابع قوانین و تشریفات خاصی باشد .

رتبه انفورماتیک
رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک

طبق این قوانین ، سازمان های دولتی که قصد تامین کالا یا خدماتی رادارند ، باید از طریق برگزاری مناقصه با پیشنهاد کننده کمترین قیمت، قرارداد منعقد کنند و نمی توانند با هر شخصی که تمایل دارند، اقدام به عقد قرارداد نمایند.

از آنجایی که قیمت تعیین کننده برنده این مناقصات است میبایست قواعد و معیارهایی برای سنجش صلاحیت شرکت کنندگان در این مناقصات در نظر گرفته شود تا به وسیله آن بتوان اطمینان حاصل کرد آنها از توانایی مالی ،علمی وسوابق مورد نیاز وکافی برای انجام کار برخوردار باشند .

مهمترین معیار سنجش صلاحیت شرکتها برای حضور در مناقصات رتبه آنهاست . که براساس زمینه فعالیت شرکتها با عناوین : رتبه مشاور، رتبه پیمانکار و رتبه انفورماتیک نامیده میشود.

رتبه بندی انفورماتیک ، ارزیابی پیمانکاران فعال در زمینه انفورماتیک در چهارچوب مجموعه ای ازمعیارها واستانداردها جهت تعیین سطح کمیت و کیفیت محصولات یا خدمات آنها است . رتبه انفورماتیک بیانگر سطح کیفی و کمی ارائه خدمات شرکت های فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و جهت احراز صلاحیت شرکت ها برای عقد قرارداد درزمینه اجرای پروژه های کامپیوتری می گردد.

شرکت های انفورماتیک

به شرکت ها و موسساتی که در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت قانونی رسیده باشند و موضوع فعالیت آن ها در اساسنامه صرفاَ در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد شرکت های انفورماتیکی گفته می شود.

به طور کلی فعالیت شرکتهای انفورماتیکی شامل فرآیندها، پردازش تحلیلی و ترکیبی، روشها، قوانین و عناصر ثابت، ذخیره سازی، بازیابی و اشاعه اطلاعات علمی است.

گواهی نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی
شرکت های انفورماتیکی از سال ۱۳۶۸ مشمول اخذ اخذ گواهی نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیک شده اند.

این شرکتها برای حضوردرمناقصات و عقد قرارداد برای اجرای پروژه هایی که بودجه ی آن یا حداقل بخشی از منابع مالی آن توسط دولت تامین می شود وهمینطور طرح هایی که برای اجرا یا تامین مالی ، در خارج یا داخل کشور نیازمند تسهیلات دولتی هستند ، ملزم به اخذ و ارائه رتبه انفورماتیک میباشند .

رتبه بندی انفورماتیک در واقع یک تقسیم بندی کمی و کیفی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که جهت احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک انجام میشود و بر اساس آن گواهی نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی برای شرکت صادرمی گردد. مرجع صدوراین گواهی نامه سازمان برنامه و بودجه کشور است .

اساس ارزیابی مرجع صدور رتبه برای تعیین رتبه شرکتهای انفورماتیک و صدور گواهی نامه رتبه بندی، بررسی سه پارامتر نیروی انسانی،درآمد و ضریب کاهنده رضایت مشتری و جمع بندی مجموع امتیازات بدست آمده از هر کدام است ، شرکت ها با توجه به امتیازات بدست آمده از این برسی در 7 سطح رتبه بندی می شوند ، رتبه 7پایین ترین و رتبه 1 بالاترین سطح است .

گواهی نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی

شرکت های انفورماتیکی از سال ۱۳۶۸ مشمول اخذ اخذ گواهی نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیک شده اند.

این شرکتها برای حضوردرمناقصات و عقد قرارداد برای اجرای پروژه هایی که بودجه ی آن یا حداقل بخشی از منابع مالی آن توسط دولت تامین می شود وهمینطور طرح هایی که برای اجرا یا تامین مالی ، در خارج یا داخل کشور نیازمند تسهیلات دولتی هستند ، ملزم به اخذ و ارائه رتبه انفورماتیک میباشند .

رتبه بندی انفورماتیک در واقع یک تقسیم بندی کمی و کیفی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که جهت احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک انجام میشود و بر اساس آن گواهی نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی برای شرکت صادرمی گردد. مرجع صدوراین گواهی نامه سازمان برنامه و بودجه کشور است .

اساس ارزیابی مرجع صدور رتبه برای تعیین رتبه شرکتهای انفورماتیک و صدور گواهی نامه رتبه بندی، بررسی سه پارامتر نیروی انسانی، درآمد و ضریب کاهنده رضایت مشتری و جمع بندی مجموع امتیازات بدست آمده از هر کدام است ، شرکت ها با توجه به امتیازات بدست آمده از این برسی در 7 سطح رتبه بندی می شوند ، رتبه 7پایین ترین و رتبه 1 بالاترین سطح است .

 

پارامترهای تاثیر گذار درتعیین رتبه انفورماتیک

نیروی انسانی

پارامتر نیروی انسانی موثر ترین فاکتور امتیاز آور برای تعیین رتبه انفورماتیک است. مرجع صدور رتبه ازطریق ارزیابی لیست بیمه و اظهارنامه مالیاتی شرکت به بررسی میزان حقوق ودستمزد شرکت پرداختی به پرسنل شرکت می پردازد .

درآمد
پس از نیروی انسانی تعیین رتبه شرکت انفورماتیک در گروی بررسی امتیازات پارامتر در آمد است.چه درآمد های مشمول مالیات و چه معاف از مالیات که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ثبت شده اند. در این بررسی متوسط درآمد دو سال اخیر را مد نظر قرارمیگیرد.

رضایتمندی مشتری
بر اساس تغییرات اعمال شده در سال 90، عامل ” رضایتمندی مشتری ” به عنوان سومین پارامتر تعیین رتبه بندی شرکت ها در نظر گرفته شد.این پارامتر به عنوان ضریب کاهنده می تواند منجر به کاهش امتیاز کلی باشدکه از دو پارامتر بالا کسب گردیده .دراین پارامترتمامی احکامی که از سوی دادگاه های صالحه در قوه قضاییه و نظام صنفی رایانه ای (شورای انتظامی استان و شورای انتظامی کل) علیه شرکت صادر شده باشد، در اولین سال اقدام به رتبه بندی، موثر واقع می شود و تاثیر آن به مدت ۴ سال پس از صدور حکم باقی خواهد ماند.

نکته حائز اهمیت اینکه شرکت­هایی که مالک بیش از دو سوم شرکت دیگری هستند برای کسب امتیاز بالاترجهت اخذ رتبه ، میتوانند با ارائه درخواست، درآمد مشمول مالیات و حقوق کارکنان شرکت زیر مجموعه را به میزان حقوق پرسنل خود اضافه کنند. لازم به ذکر است که شرکت زیر مجموعه به اخذ رتبه انفورماتیک نیازی نداشته و رتبه آن به رتبه شرکت اصلی وابسته می­­باشد.

رتبه بندی شرکت های انفورماتیک در 15 شاخه زیر انجام می گیرد:

 1. ارائه و پشتیبانی سخت افزاری Mainframe
 2. تولید و ارائه رایانه های غیرMainframe
 3. تولید و ارائه دستگاه های جانبی
 4. تولید و ارائه قطعات و ملزومات
 5. تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری
 6. ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا
 7. ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزارها
 8. خدمات شبکه های اطلاع رسانی Providers
 9. شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی
 10. امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
 11. مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی
 12. آموزش و پژوهش
 13. خدمات پشتیبانی
 14. سیستم های ویژه
 15. سیستم های اتوماسیون صنعتی

شرایط دریافت رتبه شورای عالی انفورماتیک

1. موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه یا بر اساس آگهی آخرین تغییرات ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی باید فناوری اطلاعات و یا همان حوزه انفورماتیک باشد.

2. وضعیت اظهار نامه مالیاتی شرکت برای سال قبل مشخص باشد.
3. لیست سه ماه آخر بیمه موجود باشد.
4. مدیر عامل شرکت باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های برق یا علوم پایه فیزیک، آمار یا ریاضی باشد.
چنانچه مدرک تحصیلی مدیر عامل شرکت دیپلم یا کاردانی باشد ملزم به ارائه مدارک مبتنی بر سابقه کار در امور کامپیوتری است که یکی از شاخص ها لیست بیمه رد شده طی سالیان گذشته در شرکت هایی با زمینه فعالیت انفورماتیک است. تمام وقت بودن مدیرعامل نیز ضروری است.
5. علاوه بر مدیر عامل شرکت باید حداقل دو کارشناس تمام وقت با مدرک حداقل کارشناسی در یکی از رشته های مرتبط مذکور باشد.

ارتقاء رتبه انفورماتیک

مدت اعتبار گرید انفورماتیک یک سال است و پس از اتمام زمان مقرر شرکت می تواند با ارائه مدارک و اظهارنامه جدید جهت اخذ دوباره گرید اقدام کند و حتی گرید بهتری کسب نماید.

شرکتهای دراولین اقدام برای اخذ رتبه میبایست برای دریافت رتبه 7 الی 5 درخواست نمایند . شرکتهایی که برای حظور در مناقصات بزرگتر نیاز به رتبه بالاتری دارند میتوانند در صورت داشتن شرایط و کسب امتیاز بالاتر نسبت به ارتقاء رتبه اقدام نمایند .

 

پیمایش به بالا