021-910-99-097

ابلاغ اوراق مالیاتی

فهرست مطالب

ابلاغ اوراق مالیاتی

قوانین مالیاتی از جمله قوانین مرتبط با حاکمیت میباشند که لازم الاجرا و دارای ضمانت اجرایی بالایی هستند، اهمال و یا تختی از انجام امور و تکالیف مرتبط با این قوانین میتواند تبعات و مشکلات فراوانی را برای اشخاص به وجود آورد .

تمامی اشخاص این حق را دارند که نسبت به تکالیف و تعهداتی که قانون برای آنها مقرر کرده به درستی آگاه شوند و فرصت کافی برای انجام یا اعتراض به آنها را داشته باشد.ازین رو لازم است مجریان قانون سازو کار مناسبی برای اطلاع رسانی به مشمولین این قوانین اتخاذ نمایند که بتوان به وسیله آن اشخاص را نسبت به تعهدات و مسئولیتهایی که دارند آگاه ساخت .

اوراق مالیاتی

اوراق مالیاتی؛ برگه هایی هستند که از سوی سازمان امور مالیاتی، طبق ترتیب و شرایطی که در قانون مقرر گردیده است صادر و به مودیان مالیاتی ابلاغ می گردد. این اوراق بیانگر تکالیف و حقوق قانونی مودی، مهلت های مقرر قانونی، میزان، دوره و نوع مالیات و جرایم مالیاتی مرتبط با مودیان مالیاتی و زمان صدور و زمان و محل ابلاغ آنهاست. اوراق مالیاتی معمولاٌ در دو نسخه صادر می شوند و مأمور ابلاغ از طرف اداره مالیات برای تحویل آن ها مشخص می شود

پیش تر در مقاله ای با عنوان اوراق مالیاتی ، توضیحاتی در خصوص تعریف ویژگی های این اوراق ارائه شد که مطالعه آن خالی از لطف نخواهد بود .

ابلاغ مالیاتی

صدور و ابلاغ اوراق مالیاتی نقشی اساسی در روابط سازمان امور مالیاتی با مودیان مالیاتی دارد ، ابلاغ مالیاتی، روشی است که سازمان امور مالیاتی برای برقراری ارتباط با مؤدیان مالیاتی به کار میبرد. فرایند رساندن اوراق مالیاتی به دست مؤدی مربوطه، ابلاغ مالیاتی نام دارد.

فصل هشتم قانون مالیاتهای مستقیم ایران به مبحث ابلاغ پرداخته است.ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم ایران،تاکید دارد اوراق مالیاتی حتما باید به شخص مودی، ابلاغ گردد، تنها در صورتی که امکان دسترسی به شخص مودی مقدور نباشد،مامورین ابلاغ ، مجاز خواهند بود اوراق مالیاتی را به بستگان شخص مودی ابلاغ نمایند.البته عدم امکان دسترسی به اشخاص میبایست با استناد به دلایل و ادله صحیح ، قابل اعتماد و مورد قبول باشد.

روش های ابلاغ

مأمور اداره مالیات ، برای تحویل اوراق مالیاتی، براساس شرایط مقتضی از روشهای گوناگونی برای ابلاغ استفاده میکنند این روشها عبارتند از:

ابلاغ مستقیم به مؤدی مالیاتی

برای ابلاغ مستقیم مأمور اداره مالیات موظف است شخصاً به آدرس مودی مراجعه و اوراق را به او تحویل داده و در قبال تحویل مدارک رسید دریافت کند.

ابلاغ غیر مستقیم از طریق شخص ثالث

چنانچه به دلیل عدم امکان دسترسی به شخص مودی مامور ابلاغ مجبور باشد اوراق را به شخص دیگری تحویل دهد. مأمور مالیات موظف است این اطمینان را حاصل کند که تحویل گیرنده از درک اهمیت سند آگاه است.

در صورت عدم دسترسی به افراد دیگر و یا امتناء ایشان از دریافت سند، مأمور مالیات موظف است سندی مبنی بر امتناء از دریافت ابلاغیه توسط افراد و یا عدم حظور آنها در دو نسخه تهیه کند . یک نسخه از این سند میبایست به محل الصاق شود. نسخه دیگر به اداره مالیاتی عودت داده شود.

ابلاغ اسناد از طریق پست

گاهی ممکن است سازمان مالیات اوراق مالیاتی را از طریق پست برای مودیان ارسال نماید . در این مواقع مأمور پست موظف است ابلاغ را به مودی، بستگان یا مستخدمین او تحویل دهد. مانند روشهای دیگر،دریافت رسید درازای تحویل اوراق توسط مامور پست الزامیست . این رسید در دو نسخه تهیه میشود، یک نسخه از آن را مودی یا دریافت کننده اوراق مالیاتی دریافت خواهد کرد و نسخه دیگر به عنوان مدرکی دال بر دریافت اوراق توسط مودی و یا نماینده وی به سازمان امورمالیاتی ارائه خواهد شد.

مانند روش ابلاغ غیر مستقیم در صورت عدم امکان دسترسی به شخص مودی مامور ابلاغ موظف است اوراق را به شخص دیگری تحویل دهد. درصورت عدم حضور افراد دیگی در محل و یا امتناء ایشان از دریافت اوراق ، مأمور پست میبایست سندی مبنی بر امتناء از دریافت ابلاغیه توسط افراد و یا عدم حظور آنها در دو نسخه تهیه و در آن تاریخی برای مراجعه بعدی تعیین نماید کند . یک نسخه از این سند میبایست به محل الصاق شود و نسخه دیگر به اداره مالیاتی عودت داده شود.

ابلاغ از راه روزنامه های کثیرالانتشار

سازمان امور مالیاتی در مواردی که نشانی محل اقامت مودی مالیاتی مشخص نباشد، اوراق مالیاتی مربوط به وی را از طریق درج یک نوبت آگهی در یک نزدیکترین روزنامه کثیرالانتشار به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکزابلاغ خواهد کرد. در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده به این روش باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج گردد.

روش پنجم: ابلاغ الکترونیکی

اوراق مالیاتی به صورت کاغذی و ابلاغ حضوری آنها مشکلات بسیاری را به همراه دارد ازجمله رفت و آمد های هزینه برو غیر ضروری ماموران و مودیان ، نرسیدن به موقع ابلاغ به دست مودی، امکان مفقودی اسناد و….

امروزه سازمان امورمالیاتی کشوربه منظور کاهش این مشکلات از روش الکترونیک برای ابلاغ اسناد استفاده می کند.

در این روش تمام فرآیندهای مالیاتی از اولین مرحله یعنی ابلاغ اسناد تا پرداخت مالیات از طریق سیستم و به صورت الکترونیکی انجام می شوند.

نشانی قانونی

همانطور که عنوان شد مأمور مالیات میبایست برای ابلاغ اسناد به محل مؤدی که پیش تر در اداره مالیات ثبت شده است، مراجعه کند. درنتیجه مودیان مالیاتی موظفند در صورت تغییر محل فعالیت؛ حتما آدرس جدید خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند . سازمان امور مالیاتی مادامیکه درجریان تغییر محل فعالیت مودی قرار نگرفته باشد، نشانی قبلی رابرای ابلاغ برگه های مالیاتی معتبر به شمار خواهد آورد.

عدم رعایت الزامات قانونی مربوط به ابلاغ اوراق مالیاتی

در صورتیکه تشریفات و الزامات قانونی مربوط به ابلاغ اوراق مالیاتی، به درستی رعایت نگردد ممکن است موجب تضییع حقوق قانونی مودی مالیاتی گردد ، در چنین شرایطی آن ابلاغ، باطل به شمار می رود و بایستی از آن رفع اثر گردد و مجددا ابلاغ اوراق مالیاتی به شکل صحیح، انجام شود.

برای آشنایی با تکالیف مالیاتی پیشنهاد میشود مقالات مرتبط با این موضوعات با عناوین پلمپ دفاتر و ثبت نام کد اقتصادی را مطالعه نمایید.

برای مشاوره مالیاتی وهمچنین ، انجام تکالیف مالیاتی مانند تنظیم اظهارنامه های مالیاتی ، پلمپ دفاتر و ثبت نام کد اقتصادی وثبت نام ارزش افزوده با مشاورین گروه آسیا از طریق تماس تلفنی و واتس اپ در ارتباط باشید .

به اشتراک بگذارید
پیمایش به بالا