021-910-99-097

اخذ رتبه مشاور صنعت

فهرست مطالب

اخذ رتبه مشاور صنعت

شرکت های مشاور به عنوان واسطه میان کارفرما و پیمانکار پروژه فعالیت می کنند. به عبارت دیگر طراحی و نظارت پروژه بر عهده شرکت مشاور است. به همین دلیل انتخاب آگاهانه یک شرکت مشاور اهمّیت زیادی دارد. در همین راستا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از ارزیابی شرکت های مشاور اقدام به رتبه بندی این شرکت ها می نماید. این ارزیابی توسط متخصصین هر حوزه و با بررسی تمام جوانب صورت می گیرد. رتبه شرکت مشاور بیانگر میزان تخصص، تجربه و توانایی اعضای شرکت است. به همین دلیل اخذ رتبه مشاور به عنوان پیش نیاز شرکت در مناقصات بزرگ دولتی و خصوصی تعیین شده است.

یکی از عرصه هایی که صدور رتبه مشاور در آن صورت می گیرد عرصه فعالیت های صنعتی است.

رتبه بندی شرکت های متقاضی اخذ رتبه مشاور صنعت در 3 پایه تعریف شده که بالا ترین پایه 1 و پایین ترین پایه 3 است .

شرکتی که موفق به اخذ رتبه ۳ مشاور صنعت شده باشد در حقیقت حداقل شرایط لازم برای تأیید صلاحیت توسط کارشناسان این عرصه را داشته است. شرکتی که موفق به اخذ رتبه ۱ مشاور صنعت شده باشد در رده برترین شرکت های مشاور صنعتی قرار دارد.

تخصص های مورد نیاز برای اخذ رتبه مشاور صنعت

رتبه بندی مشاوران در گروه صنعت به ۵ تخصص به شرح زیر نقسیم می شود:

صنایع فلزات اساسی (نورد، ذوب و ریخته گری) و ماشین سازی

انجام کلیه مراحل مطالعات و طراحی و نظارت شامل: مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، طرح های صنعتی و تولیدی، مطالعات ظرفیت و میزان تولید، انتخاب تکنولوژی، طراحی خط تولید، تعیین مشخصات ماشین آلات، تهیه طرح استقرار ماشین آلات و انتخاب قطعی ماشین آلات اصلی و فرعی، مطالعه نیروی انسانی و تعیین مهارت ها، سازماندهی، تعیین مشخصات فضاهای تولید و پشتیبانی، تهیه طرح های اجرایی برای ساختمان ها و تأسیسات عمومی و صنعتی.

صنایع سلولزی، شیمیایی، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، نساجی و پلیمری

انجام کلیه مراحل مطالعات و طراحی و نظارت شامل: مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح های صنعتی و تولیدی، مطالعات ظرفیت و میزان تولید، انتخاب تکنولوژی، طراحی خط تولید، تعیین مشخصات ماشین آلات، تهیه طرح استقرار ماشین آلات و انتخاب قطعی ماشین آلات اصلی و فرعی، مطالعه نیروی انسانی و تعیین مهارت ها، ساماندهی، تعیین مشخصات فضاهای تولید و پشتیبانی.

صنایع کانی های غیر فلزی

انجام کلیه مراحل مطالعات و طراحی و نظارت شامل: مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح های صنعتی و تولیدی، مطالعات ظرفیت و میزان تولید، انتخاب تکنولوژی، طراحی خط تولید، تعیین مشخصات ماشین آلات، تهیه طرح استقرار ماشین آلات و انتخاب قطعی ماشین آلات اصلی و فرعی، مطالعه نیروی انسانی و تعیین مهارت ها، ساماندهی، تعیین مشخصات فضاهای تولید و پشتیبانی.

صنایع برق و الکترونیک

انجام کلیه مراحل مطالعات و طراحی و نظارت شامل: مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح های صنعتی و تولیدی، مطالعات ظرفیت و میزان تولید، انتخاب تکنولوژی، طراحی خط تولید، تعیین مشخصات ماشین آلات، تهیه طرح استقرار ماشین آلات و انتخاب قطعی ماشین آلات اصلی و فرعی، مطالعه نیروی انسانی و تعیین مهارت ها، ساماندهی، تعیین مشخصات فضاهای تولید و پشتیبانی.

صنایع حمل و نقل (خودرو)

انجام مراحل مطالعات و طراحی و نظارت شامل: مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح های صنعتی و تولیدی، وسایط نقلیه، طراحی خط تولید، تعیین مشخصات فضاهای تولید و پشتیبانی.

پارامترهای موثر جهت اخذ رتبه مشاور صنعت

پیش تر درمقاله ای با عنوان رتبه مشاور درخصوص مدارک مورد نیاز و شرایط کلی متقاضیان اخذ رتبه مشاور ، به تفصیل پرداخته شده که مطالعه آن خالی از لطف نیست . اما به طور خلاصه اینطورمی توان گفت که سوابق کاری، تجارب، رزومه های شرکت از جمله موارد حائز اهمیتی است که تعیین کننده امتیاز نهایی یک شرکت برای اخذ رتبه مشاوراست.

علاوه بر آن تسهیلات فنی و نرم افزاری مورد استفاده در شرکت، نیروی فنی و متخصص، ارائه تراز مالی شرکت و همچنین ارائه گواهی مبنی بر تایید کارفرمایان از پروژه های انجام شده، نقش بسیار پر رنگی در اخذ رتبه شرکت های مشاور دارد. آنچه که بیش از همه برای رتبه بندی مدیران حائز اهمیت است، دانش علمی، تخصص و پروژه های انجام شده ای است که به تایید کارفرمایان رسیده باشد. همچنین با توجه به بالا بردن سطح میزان عملکردهای کاری موفق می توان به تدریج به گریدهای بالاتر نیز دست یافت نمود .

در قوانین تشخیص صلاحیت مشاوران حضور دانش آموختگان رشته های مختلف تحصیلی در هر حوزه تخصصی دارای امتیاز و اولویت خاصی است. ضریب اولویت رشته های تحصیلی اعضای شرکت می تواند سبب کاهش یا افزایش امتیاز شرکت شود.

اولویت رشته های تحصیلی برای اخذ رتبه مشاور صنعت

برای تخصص های گروه صنعت، ۵ اولویت در نظر گرفته شده که اولویت ۱، بالاترین اولویت و بیشترین امتیازو اولویت ۵، پایین ترین اولویت و کمترین امتیاز را در اخذ رتبه مشاور صنعت به خود اختصاص می دهد.

حوزه تخصصی صنایع برق و الکترونیک

ضریب اولویت ۱: برق، الکترونیک، صنایع

ضریب اولویت ۲: مکانیک، متالوژی ، تولید، مواد، ابزار دقیق (کنترل)، کامپیوتر، معماری

ضریب اولویت ۳: مدیریت بازرگانی، اقتصاد صنعتی، تأسیسات

ضریب اولویت ۵: محیط زیست

حوزه تخصصی صنایع سلولزی، شیمیایی، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی پلیمری

ضریب اولویت ۱: داروسازی، صنایع غذایی، مهندسی شیمی، نساجی

ضریب اولویت ۲: مکانیک، تأسیسات، صنایع، محیط زیست، اقتصاد صنعتی، مدیریت بازرگانی، معماری پلیمر

ضریب اولویت ۳: برق، الکترونیک، متالوژی، تولید، مواد، ابزار دقیق(کنترل)، کامپیوتر، کشاورزی ضریب اولویت ۵: عمران، نقشه برداری

حوزه تخصصی صنایع حمل و نقل(خورو)

ضریب اولویت ۱: مکانیک، ماشین سازی، صنایع

ضریب اولویت ۲: تأسیسات، متالوژی ، تولید، مواد، محیط زیست، کامپیوتر، پلیمر، برق، الکترونیک

ضریب اولویت ۳: مهندسی شیمی، ابزار دقیق (کنترل)، مدیریت بازرگانی، اقتصاد صنعتی، معماری

ضریب اولویت ۴: عمران، نقشه برداری

حوزه تخصصی صنایع فلزات اساسی (نورد، ذوب و ریخته گری) و ماشین سازی

ضریب اولویت ۱: مکانیک، صنایع، متالوژی ، تولید، مواد

ضریب اولویت ۲: تأسیسات، ، ماشین سازی، ابزار دقیق (کنترل)، محیط زیست، کامپیوتر

ضریب اولویت ۳: مدیریت بازرگانی، اقتصاد صنعتی، معماری، برق، الکترونیک

ضریب اولویت ۴: عمران، نقشه برداری

ضریب اولویت ۵: پلیمر

حوزه تخصصی صنایع کانی های غیرفلزی

ضریب اولویت ۱: مهندسی شیمی

ضریب اولویت ۲: مکانیک، صنایع، متالوژی، تولید، مواد، ابزار دقیق (کنترل)، محیط زیست، معدن، کامپیوتر

ضریب اولویت ۳: عمران، نقشه برداری، زمین شناسی، مدیریت بازرگانی، اقتصاد صنعتی، معماری، ماشین سازی، تأسیسات، برق، الکترونیک.

محاسبه امتیاز شرکت برای اخذ رتبه طبق فرمول های نسبتاً پیچیده ای صورت می گیرد ، شما میتوانید برای مشاوره درخصوص اخذ رتبه پیمانکاری ، مشاور و انفورماتیک و تامین پرسنل امتیاز آور در این زمینه ها با مشاورین گروه آسیا از طریق تماس تلفنی و واتس اپ در ارتباط باشید .

به اشتراک بگذارید
پیمایش به بالا