021-910-99-097

اساسنامه شرکت

فهرست مطالب

اساسنامه شرکت

اساسنامه شرکت مهمترین سند هویتی شرکت است .تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برای بهره مندی ازحقوق و حمایت های قانونی نیازمند اسناد و مدارکی دال بر اثبات هویت وجودی خود میباشند. همانطور که شناسنامه یک شخص حقیقی اثبات گر هویت اوست ، اساسنامه شرکت نیز سندی است که هویت آن را به عنوان شخص حقوقی احراز میکند .

اساسنامه شرکت حاوی تمامی جزئیات در خصوص اهداف و نحوه فعالیت شرکت ، روابط و وظایف هر یک شرکا، حدود اختیارات هیئت مدیره ، و مجامع و بازرسان شرکت، تعداد مدیران و نحوه انتخاب ؛ مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین آنها، همچنین نحوه تداوم یا خاتمه فعالیت شرکت و تقسیم سود و زیان شرکت و …. می باشد.

در حقیقت اساسنامه شرکت تعیین کننده خط مشی یک شرکت است و تمامی مفاد مندرج در آن برای کلیه اعضای شرکت لازم الاجراست .

تنظیم اساس نامه

تنظیم اساسنامه برای همه شرکت ها الزامی است و تمامی انواع شرکت مؤظف به تنظیم اساسنامه مطابق با مقررات نحوه تنظیم اساسنامه و ثبت آن طبق تشریفات قانونی نزد مراجع ثبتی میباشند.

تنظیم اساسنامه برای شرکت سهامی خاص و عام با تنظیم اساسنامه برای شرکت مسئولیت محدود و تضامنی و تعاونی متفاوت است. حتی تنظیم نمونه اساسنامه موسسه های غیر تجاری نیز برای انجام فعالیت آن ها ضروری است. اساسنامه ممکن است در این شرکت ها شرکت نامه نامیده شود، اما کارکرد مشابهی دارد.

توصیه میشود برای آگاهی از اهمیت اساسنامه در فرایند ثبت شرکت مقاله ثبت شرکت را مطالعه فرمایید

موارد مندرج در اساسنامه

تنظیم اساس نامه تابع قوانین و تشریفات خاصی است از جمله این تشریفات ، مواردی که الزاما میبایست در اساس نامه قید شود

مواردی که الزاما میبایست دراساسنامه قید گردند به شرح زیر است

 • نام شرکت

هر شرکتی باید نام مختص خود داشته باشد. این موضوع در خصوص شرکت های سرمایه اهمیت بیشتری می یابد. چراکه اگر در عنوان شرکت نام شریک قید گردد، آن شریک دارای مسئولیت تضامنی می شود. نام شرکت می تواند با توجه به نوع فعالیت شرکت انتخاب شود. توجه نمایید نام تجاری شرکت همان نام شرکت است.

 • موضوع شرکت

موضوع فعالیت شرکت مشخص کننده حیطه و محدوده فعالیت شرکت است. هر شرکت تنها حق دارد در محدوده موضوع شرکت فعالیت کند و به همین دلیل، موضوع شرکت باید به صورت دقیق در اساسنامه ذکر شود.

 • مدت زمان فعالیت شرکت

مدت زمان فعالیت شرکت نیز یکی دیگر از مواردی است که باید در اساسنامه قید شود. شرکت ممکن است به صورت محدود یا نامحدود تشکیل شود و اگر مدت فعالیت شرکت محدود باشد، باید ابتدا و انتهای آن مشخص باشد .

 • مرکز اصلی شرکت

شرکت تجاری یک شخص حقوقی است و اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی اقامتگاه دارند . اقامتگاه شرکت مرکز اصلی فعالیت شرکت است و محل اقامتگاه باید در اساسنامه نوشته شود.

 • تعداد سهام و مبلغ اسمی آن

سهام شرکت ها به دو نوع بی نام و بانام تقسیم می شود. در اساسنامه شرکت باید تعداد این سهام و مبلغ دقیق هر سهم نوشته شود. علاوه بر این، اگر شرکت سهام ممتازی را به برخی از سهامداران اختصاص داده باشد، در این صورت مشخصات سهام ممتاز نیز باید در اساسنامه ذکر شود.

 • مبلغ سرمایه شرکت

در برخی از شرکت ها مانند شرکت های سهامی باید بخشی از سرمایه شرکت در هنگام تأسیس شرکت تأدیه شود. به همین دلیل، باید مبلغ سرمایه شرکت و میزان سرمایه تأدیه شده در اساسنامه مشخص باشد و سرمایه نقدی و غیرنقدی از یکدیگر تفکیک شده باشد.

 • مبلغ سهام پرداخت شده

سهامداران شرکت باید بخشی از مبلغ سهام را پرداخت نمایند. علاوه بر این، در اساسنامه شرکت باید مشخص باشد چه میزان از مبلغ سهم پرداخت شده و مابقی مبلغ سهم در چه زمانی پرداخت می شود .

 • نحوه انتقال سهام

در برخی شرکت ها این امکان وجود دارد که سهام بانام به سهام بی نام و برعکس تبدیل شود. در همین راستا، باید شرایط و نحوه انتقال سهام در اساسنامه مشخص شده باشد و سهامداران از این مقررات تبعیت نمایند.

 • اوراق قرضه شرکت

شرکت ها در شرایطی ممکن است اقدام به صدور اوراق قرضه با هدف تأمین و جبران بخشی از سرمایه شرکت نمایند. به همین دلیل، لازم است تا مقررات مرتبط به صدور اوراق قرضه در اساسنامه شرکت درج شود و مطابق این مقررات عمل شود.

 • مقررات افزایش و کاهش سرمایه

یکی از مهم ترین مسائل شرکت، افزایش و کاهش سرمایه است. در برخی شرایط لازم است تا سرمایه شرکت افزایش یا کاهش یابد و به همین دلیل، مقررات تغییر در سرمایه باید در اساسنامه ذکر شود.

 • تشکیل مجمع عمومی شرکت و حد نصاب مجامع عمومی

یکی از دیگر مواردی که در نحوه تنظیم اساسنامه اهمیت دارد، شرایط تشکیل مجمع عمومی و دعوت از اعضای این مجمع است. علاوه بر این، در اساسنامه شرکت باید حد نصاب تشکیل مجامع عمومی مشخص باشد و مطابق آن عمل شود.

 • تعیین تکلیف در خصوص مدیران شرکت

در اساسنامه شرکت باید مقررات مرتبط با انتخاب مدیران، تعداد مدیران، چگونگی انتخاب مدیران، مدت مأموریت، نحوه انتخاب جانشین آن ها و وظایف مدیران تعیین و قید شود.

 • تعداد بازرسان

هر شرکت تجاری باید چند نفر بازرس داشته باشد. این بازرسان بر نحوه فعالیت شرکت نظاره دارند و تعداد و وظایف دقیق آن ها باید در اساسنامه شرکت درج گردد.

 • تعیین سال مالی

ابتدا و انتهای سال مالی باید در اساسنامه شرکت مشخص باشد. علاوه بر این، موعد تنظیم ترازنامه شرکت تجاری و حساب سود و زیان نیز باید مشخص شود.

 • انحلال اختیاری شرکت

شرکت تجاری به دو صورت اختیاری و اجباری منحل می شود. در شرایطی که شرکای شرکت قصد دارند شرکت را به صورت اختیاری منحل نمایند، این موضوع باید در چارچوب مقررات اساسنامه انجام شود.

 • تغییر اساسنامه

نحوه تغییر اساسنامه باید در خود اساسنامه مشخص باشد و درصورتیکه اساسنامه در چارچوب مقررات اساسنامه تغییر یابد، این تغییر معتبر خواهد بود.

برای آگاهی در خصوص چگونگی تنظیم اساسنامه و تغییر آن آن پیشنهاد میشود مقاله اساسنامه شرکتهای سهامی را مطالعه نمایید.

اساسنامه شرکت یکی از ارکان اصلی شرکت و به منزله قانون اساسی آن است. اساسنامه یک سند رسمی است که تنظیم آن برای شرکت الزامی است.

برای مشاوره درخصوص تنظیم اساسنامه و ایجاد تغییرات در آن با مشاورین گروه آسیا از طریق تماس تلفنی و واتس اپ در ارتباط باشید .

به اشتراک بگذارید
پیمایش به بالا