021-910-99-097

انحلال شرکت

شرکتها برای داشتن فعالیتهای قانونی موظفند طی تشریفات خاصی که با عنوان ثبت شرکت شناخته میشود ، جزئیات شراکت و فعالیت خود را نزد مراجع قانونی به ثبت رسانیده و از طریق درج آگهی در روزنامه های رسمی به اطلاع عموم برسانند .

به این طریق شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی متولد میشود .

انحلال شرکت

یک شرکت درطول حیات خود مسئولیتهایی در قبای سایراشخاص حقیقی و حقوقی که با آنها درارتباط میباشد برعهده دارد . از جمله دیون و تعهدات مالی که در قبال مشتریان خود برعهده دارد و یا تکالیف مالیاتی و حتی مسئولیتهایی که در قبال اعضای شرکت و سهامداران دارد .

همانطور که زندگی هرشخص حقیقی نهایتا روزی پایان میابد ، اشخاص حقوقی نیزطول عمر مشخصی دارند و فعالیت آنها درنهایت روزی به پایان میرسد . انحلال یک شرکت به معنی پایان حیات آن است .

باید توجه داشت توقف فعالیت شرکت صرفا به خودی خود دلیل بر پایان کارو سلب مسئولیت های شرکت نیست چراکه دیون و تکالیف شرکت تازمانی که شرکت به طور رسمی و قانونی منحل نشده باشد پابرجاست .در چنین شرایطی شرکتها موظفند نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام نمایند .

طبق قوانین تجارت شرکت ها موظفند انحلال خود را به اداره ثبت شرکت ها ابلاغ نمایند . همچنین میبایست انحلال این شرکتها از طریق درج اگهی درروزنامه رسمی کشور به اطلاع عموم برسد. بعد از انحلال شرکت میبایست دیون و بدهی های آن پرداخت گردیده و پس از تسویه کامل بدهی ها ، دارایی های شرکت میان سهامداران و ذینفعان شرکت تقسیم شود .

انواع انحلال شرکت

شرکتی که بر اساس اصول و قواعد قانونی به ثبت رسیده ، فارغ از آنکه چه مدت از ثبت و فعالیت آن سپری شده و یا چه میزان سرمایه داشته باشد، به دلایل که مختلفی میتواند با رعایت قوانین و مقررات قانون تجارت منحل گردد. این دلایل به طور کلی به سه نوع تقسیم میشوند :

انحلال شرکت به صورت قهری و اجباری

انحلال قهری زمانی اتفاق می افتد که یک شرکت دچار ورشکستگی شده و طلبکاران ،مطالبات خود را از محل دارایی های شرکت تصفیه کرده باشند. دراین نوع انحلال نیازی به صدور حکم دادگاه نیست .

انحلال یک شرکت با توجه به تصمیم مجمع عمومی

مجمع عمومی یکی از انواع مجامع شرکتهاست که با حضور تمامی شرکا و هیئت مدیره تشکیل می شود ، در برخی موارد اعضای شرکت به این نتیجه می رسند که ادامه فعالیت برای آنها غیر ممکن بوده و یا هیچ گونه سودی برای آن ها ندارد ، در این شرایط مجمع عمومی فوق العاده درصورت رضایت تمامی اعضای شرکت رای به انحلال شرکت داده و مقدمات انحلال آن را فراهم مینماید

انواع انحلال شرکت

انحلال شرکت به واسطه صدورحکم قضایی

دادگاه میتواند در موارد زیر احکامی مبنی برلزوم توقف فعالیت شرکت و یا انحلال آن صادر نماید.

1- شرکت در طول یک سال از زمان ثبت آن اقدام یا عملی در راستای موضوع آن انجام نداده باشد و یا بیش ازیک سال هیچ گونه فعالیتی نداشته باشد .

2- مجمع عمومی سالانه شرکت برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ۱۰ ماه از تاریخی که اساسنامه تعیین کرده است ، تشکیل نشده باشد.

3- سمت و مقام اعضای هیات مدیره و مدیر عامل برای مدتی بیشتر از شش ماه بدون متصدی مانده باشد.

4- شرکت منقضی شده باشد یا موضوع آن به اتمام رسیده باشد و مجمع عمومی برای انحلال آن اقدام نکرده باشد.

لازم به ذکر است در صورتی که انحلال شرکت به دلیل ورشکستگی باشد تابع مقررات قانون امور ورشکستگی است.

همچنین در این موارد قبل از صدور حکم، ازجانب دادگاه یک مهلت ۶ ماهه به شرکت داده می شود تا مشکلات و ایرادات پیش رو را حل کند و در صورتی که موفق نشود، دادگاه به اتمام کار شرکت حکم می دهد.

دلایل انحلال شرکت

دلایل بسیاری وجود دارد که میتواند سبب انحلال اجباری و یا اختیاری یک شرکت شود از جمله این موارد :

انحلال با رضایت و اراده تمامی شرکا

شرکتهای تجاری و غیر تجاری برای رسیدن به اهداف خاصی تاسیس می شوند. در نتیجه پس از تحقق این اهداف شرکت بدون اینکه نیاز به رضایت شرکا باشد، منحل می شود. برای مثال بسیاری از شرکتها برای انجام پروژه خاص شکل میگیرند ، طبیعتا پس از اتمام پروژه شرکت منحل میگردد .

اما گاهی هم ممکن است برای اتمام کار شرکت بازه زمانی تعیین نشده باشد یا مدت زمان زیادی تا زمان انحلال شرکت باقی مانده باشد،

در این موارد در صورت رضایت تمامی اعضا و شرکا ، مجمع عمومی فوق الاده میتواند شرکت را منحل کند

انحلال به درخواست یکی از شرکا

زمانی که یکی از شرکا راسا برای انحلال شرکت اقدام نماید این مورد تنها زمانی امکان پذیر است که شرایط زیر برقرار باشد :

  1. موعدی برای انحلال شرکت مشخص نشده باشد
  2. اساس نامه شرکت حق انحلال انفرادی را از اعضا سلب نکرده باشد.
  3. هدف و نیت ازانحلال شرکت سو استفاده و ضرر رساندن به دیگر شرکا نباشد.
  4. درخواست انحلال شرکت از ۶ ماه قبل به سمع و نظر دیگر شرکا رسیده باشد.
  5. فسخ قرارداد تنها پس از پایان حسابرسی سالیانه امکان پذیر است.

کاهش تعداد شرکاء شرکت

حد نصاب شرکت اعضا برای تشکیل شرکت حد اقل دو نفر میباشد .بدین ترتیب در صورتی که شرکای شرکت یک به یک به دلایل مختلف حذف و یا از ادامه کارانصراف دهند تا جایی که تعداد شرکا به کمتر از حد نصاب مجازشرکت برسد، شرایط تشکیل شرکت نقض و انحلال آن بدیهی است.

فوت شرکا

در صورتی که دراساسنامه ذکر شده باشد که فوت یکی از شرکا باعث منحل شدن شرکت می شود، درصورت فوت یکی از اعضا میباییست مطابق اساس نامه شرکت عمل شود.

گذشت زمان انقضاء فعالیت شرکت

مدت زمان فعالیت یک شرکت در بدو تاسیس آن ودر اساس نامه ذکر میگردد و طبعا پس از انقضاءمدت ذکر شده اساس نامه آن فاقد اعتبار میباشد و در نتیجه میبایست شرکت منحل گردد .

عدم تحقق اهداف شرکت

در صورتی که موضوع شرکت تغییر کند یا اینکه تحقق اهدافی که شرکت برای انجام آن تشکیل شده ممکن نباشد شرکت منحل می شود.

ورشکستی و بدهی

هرزمان شرکا و سهامداران شرکت به دلایلی درتامین بودجه اولیه و نرخ صفر درصد سود دچار مشکل شوند و به همین دلایل اعلام ورشکستگی نمایند تا از وارد آمدن خسارت های بیشتری و افزایش بدهی جلوگیری کنند.

آثار انحلال شرکت

شرکت پس از انحلال ، در حال تصفیه محسوب میشود و میبایست در تمامی مکاتبات خود به دنبال نام شرکت عبارت ((درحال تسویه )) را قید کند تا تمامی اشخاص ثالث از این موضوع مطلع شوند.همچنین نام مدیر یا مدیران تسویه

نیز میبایست در تمام اوراق و آگهی های مربوط به شرکت ذکر گردد.

شرکت درحال تسویه تنها مجاز است در جهت تسویه تعهدات شرکت اقدام نماید .در این راستا مدیر یا مدیران تسویه میبایست میزان مطالبات و بدهی های شرکت مشخص کرده و برای و باز پرداخت بدهی ها و تعهدات و تقسیم دارایی ها ی شرکت اقدام نمایند .

شما میتوانید برای مشاوره درخصوص ثبت انحلال شرکت با مشاورین ما از طریق تماس تلفنی و واتس اپ در ارتباط باشید .

شماره های تماس
Search
پیمایش به بالا