021-910-99-097

تصویب ترازنامه مالی

فهرست مطالب

تصویب ترازنامه مالی

یکی از وظایف مهم مجمع عمومی سالیانه در شرکتهای سهامی تصویب ترازنامه مالی شرکت است .از آنجاکه اساس تشخیص مالیات ترازنامه است ، موسسات و شرکتهای تجاری میبایست در پایان هر سال جهت تنظیم ترازنامه شرکت اقدام نمایند.

تراز نامه چیست ؟

ترازنامه، بیلان یا تصویب صورت مالی شرکت از صورت های مالی مهم و اصلی است که وضعیت مالی شخصیت حقوقی را در یک دوره زمانی مشخص، نشان می دهد.

ترازنامه چه مواردی را شامل میشود؟

ترازنامه (بیلان) شرکت ها شامل سه جز می باشد: دارایی ها (جاری و غیرجاری)، بدهی ها (جاری و غیرجاری) و حقوق سهامداران که جمع دارائی های شرکت باید با جمع بدهی ها و حقوق سهامداران برابر باشد.

دارائی های جاری شامل

موجودی نقدی، حساب ها و اسناد دریافتنی، اوراق بهادار قابل معامله، پیش پرداخت ها و سفارشات و هر چیزی که قابل تبدیل به پول نقد باشد.از دارائی های غیر جاری میتوان به سرمایه گذاری های بلند مدت اشاره کرد.

بدهی های جاری

شامل بدهی هایی است که انتظار میرود طی یک سال آینده بتوان آن ها را تسویه نمود مانند مالیات قابل پرداخت، تسهیلات مالی دریافتی.

بدهی های غیرجاری

شامل بدهی هایی است که انتظار میرود پس از گذشت یک سال مالی از تاریخ ترازنامه تسویه شوند مانند تسهیلات مالی بلند مدت.

تصویب ترازنامه شرکتهای سهامی

همانطور که اشاره شد تصویب تراز نامه شرکتهای سهامی در حیطه وظایف مجمع عمومی سالیانه شرکت است .کلیه شرکت های سهامی (عام و خاص) پس از پایان هر سال مالی باید طی زمان مشخص شده در اساسنامه مجمع را تشکیل دهند؛ در این مجمع به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل، صورت دارایی، مطالبات، دیون شرکت، صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت، گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و تمام امور مربوط به حساب های سال مالی رسیدگی می کند و پس از بررسی آن را به تصویب رسانده و در صورتجلسه تصویب آن را قید می نمایند.

تصمیمات مصوب این مجمع درقالب صورتجلسه ای تنظیم و پس از تایید اعضا طبق تشریفات قانونی نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور به اطلاع عموم میرسد .

پیشنهاد میشود برای آگاهی در خصوص تشریفات برگزاری مجمع عمومی موسس و چکونگی برگزاری آن مقاله برگزاری مجامع عمومی را مطالعه نمایید.

چند نکته حائز اهمیت در خصوص تصویب تراز نامه

  • هیئت مدیره باید پس از پایان هر سال مالی شرکت، گزارشی از کلیه دارایی ها، دیون، سود و زیان شرکت را محاسبه نماید و بیست روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع سالیانه، در اختیار بازرسین شرکت قرار دهد.
  • در واقع تصویب ترازنامه حساب سود و زیان در هر دوره مالی شرکت، به منزله اخذ مفاصا حساب مدیران برای آن دوره مالی محسوب می شود؛ چنانچه پس از تصویب ترازنامه حساب سود و زیان دوره مالی، مدت مدیریت مدیران منقضی شود و یا از آنان سلب سمت شود، سهام وثیقه آن ها از قید وثیقه آزاد می شود.
  • تصویب ترازنامه در شرکت های سهامی عام، از مراحل اولیه پذیره نویسی و افزایش سرمایه می باشد و در شرکت سهامی خاص از از مراحل اولیه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام.
  • مطابق ماده ۲۵۸ بند ۱ قانون تجارت، اگر رئیس و اعضای هیات مدیره بدون رعایت ماده ۲۳۲ تا ۲۴۲ قانون تجارت و بدون صورت دارایی و ترازنامه منافع شرکت را بین سهامداران تقسیم نماید، دادگاه می تواند مدیریت و اعضای هیئت مدیره را مشمول مجازات کیفری حبس تادیبی از یک تا سه سال نماید.

نقش بازرس در تصویب ترازنامه شرکت

بازرسان در تعیین صحت و سقم ترازنامه شرکت نقش اساسی را بر عهده دارند. زیرا ترازنامه مالی شرکت مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرسان دارای اعتبار لازم نمی باشد و امکان تصویب آن وجود نخواهد داشت ،

بازرس یا بازرسین موظف هستند، درباره صحت و درستی صورت دارایی، صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت، گزارش مدیران که به مجمع ارائه شده، بررسی های لازم را انجام داده و در مورد آن ها اظهار نظر کنند. مطابق ماده 89 و 152 جهت تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع الزامی است در غیر این صورت و بدون دریافت گزارش بازرس، ترازنامه معتبر نخواهد بود و از درجه اعتبار ساقط است.

در مقاله بازرسین شرکتهای سهامی به موضوع انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل و حیطه وظایف آنها به تفضیل پرداخته شده است .

مواردی که باعث عدم پذیرش ترازنامه می گردد

​ برخی از مواردی که باعث عدم پذیرش ترازنامه می شوند عبارت است از:

1.مجمع بدون دریافت گزارش بازرسین تصویب شده باشد.

2.تصویب ترازنامه بر اساس گزارش بازرسی که به علت ارتکاب جرایمی مانند کلاهبرداری و جرایمی که در حکم کلاهبرداری باشند، سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی؛ به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی از جمله امکان انتخاب به عنوان بازرس قانونی شرکتها کلاً یا بعضاً محروم شده باشند.

3.بازرسین از خویشاوندان سببی یا نسبی اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ورثه باشد.

4.تصویب ترازنامه توسط بازرس ورشکسته قابل قبول نمی باشد.

5.ترازنامه توسط بازرسی که از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همان شرکت، حقوق دریافت می کند و با آنها رابطه استخدامی دارد، تنظیم و گزارش شود.

پیش تر در مقاله مجامع و صورتجلسات عمومی در مورد انواع مجامع عمومی منجمله مجمع عمومی سالیانه ، توضیحاتی ارائه شد که مطالعه آن برای آشنایی با اختیارات هرکدام از مجامع و همچنین نحوه برگزاری هر یک از آنها خالی از لطف نیست .

برای مشاوره درخصوص تغییرات شرکت از جمله تغییر یا تمدید هیئت مدیره وبازرسان و برگزاری انواع مجامع با مشاورین گروه آسیا از طریق تماس تلفنی و واتس اپ در ارتباط باشید .

شماره های تماس
Search
به اشتراک بگذارید
پیمایش به بالا