021-910-99-097

تغییر آدرس شرکت

فهرست مطالب

تغییر آدرس شرکت

شرکتها، ممکن است حین فعالیت خود به دلایل مختلف ، بالاجبار و یا با تصمیم شرکاء و سهامداران شرکت مرکز اصلی شرکت را تغییر دهند . این تغییر آدرس ممکن است از یک نقطه شهر به نقطه دیگر همان شهر و یا از یک شهر به شهری دیگر از یک استان و یا از یک استان به استان دیگر صورت گیرد.

آدرس شرکت از جمله مواردی است که در اساس نامه شرکت قید شده است ، بدیهی است که تغییر آدرس شرکت وتغییراساس نامه را در پی خواهد داشت .

از آنجایی که هرگونه تغییر در مواد اساسنامه شرکت در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده شرکت است، بنابراین هیئت مدیران جهت تغییر آدرس شرکت موظف است جلسه مجمع را تشکیل و پیشنهاد تغییر آدرس را در مجمع عمومی فوق العاده به شور بگذارد.

طبق قانون تجارت کلیه تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی فوق العاده می بایست درمراجع ثبتی (اداره ثبت شرکت ها ) به ثبت رسیده و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار مربوط به اگهی های شرکت، آگهی شود.

نکته: علی رغم اینکه تصمیم به تغییر آدرس شرکت در حیطه اختیارات انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است، اما این مجمع این اختیار را دارد تصمیم گیری در خصوص تغییر آدرس را به هیات مدیره شرکت واگذار نماید.

در واقع مجمع عمومی فوق العاده اختیارات خود را در این مورد خاص، به هیات مدیره شرکت تفویض مینماید. همچنین مجمع عمومی موسسین که نهادی فراتر از مجمع عمومی فوق العاده است، می تواند در هنگام تاسیس شرکت و تصویب اساسنامه شرکت، اختیار تغییر آدرس را به هیات مدیره شرکت تفویض نماید.

چنانچه مجمع عمومی موسسین اختیار تغییر آدرس شرکت را به هیات مدیره واگذار نموده باشد، این موضوع در اساسنامه شرکت با قید یک تبصره در ذیل آدرس شرکت ، ذکر شده و قابل مشاهده میباشد ، همچنین در روزنامه رسمی ثبت تاسیس شرکت نیز به این موضوع اشاره شده است.

در صورتیکه اختیارات در خصوص تغییر آدرس از جانب مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره اعطا شده باشد طبیعتا چنین تصمیمی از جانب مجمع میبایست مطابق با تشریفات مندرج در قانون تجارت و همچنین اساسنامه شرکت اتخاذ و نزد مراجع ثبتی به ثبت برسد و همچنین در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار مربوط به اگهی های شرکت، به منظور اطلاع عموم چاپ شود.

پیشنهاد میشود براآشنایی بیشتر با نحوه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ، مقاله با عنوان برگزاری مجامع عمومی را مطالعه نمایید.

نکاتی در خصوص تغییر آدرس شرکت

برای تغییر اعمال تغییر در آدرس شرکت بایستی نکاتی مورد توجه قرار گیرد

  • چنانچه تغییر آدرس از یک مرجع ثبتی به مرجع ثبتی دیگر باشد، مثلاً اگر تغییر آدرس شرکت از تهران به شرستان باشد، شماره ثبت شرکت تغییر می کند.باید در نظر داشت که این تغییر شماره ثبت هیچ تغییری در نام شرکت، صلاحیت ها، مجوزهای احتمالی، شخصیت شرکت، بدهی ها و مطالبات و غیره ایجاد نمی نماید.

همچنین در چنین شرایطی، علی رغم تغییر شماره ثبت شرکت، شناسه ملی شرکت هیچ تغییری پیدا نمیکند.

  • در مورد تغییر آدرس شرکتهای سهامی خاص علاوه بر تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت و امضا هیئت رئیسه مجمع و هیئت مدیره، سهامداران شرکت باید یک لیست جداگانه که در آن میزان سهامشان نیز قید شده است را امضا نموده و همراه صورتجلسه به اداره ثبت ارسال نمایند ،این برگه باید حاوی سربرگ و لوگوی شرکت باشد و هیئت مدیره باید تمامی صفحات آن را امضا کند.در مورد شرکتهای مسئولیت محدود در تنظیم صورتجلسات نیاز به امضا لیست جداگانانه سهامداران در برگه ای جداگانه نیست.چنانچه مجمع عمومی فوق العاده و یا هیات مدیره شرکت با حضور کلیه شرکاء تشکیل نشده باشد، باید مطابق با تشریفات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مستندات دعوت به حضور در جلسه فوق الذکر را در هنگام ارائه مدارک به اداره ثبت شرکت ها، ارائه نمایید اما اگر تمامی نفرات حاضر باشند، رعایت تشریفات دعوت از اعضاء الزامی نیست.
  • چنانچه وظیفه تغییر آدرس بر عهده اعضای هیئت مدیره باشد صورت جلسه تنظیم شده میبایست ظرف مدت 3 روز به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهند و با بارکد پستی به ثبت رسانند.

اعلام تغییر آدرس شرکت به اداره مالیات

پس از اینکه آدرس شرکت تغییر پیدا کرد، این تغییر باید در روزنامه رسمی آگهی شود. پس از چاپ آگهی، باید همراه با روزنامه به اداره مالیات مراجعه و تغییرات را اعلام گردد. به این ترتیب تغییرات در سامانه اداره مالیات نیز اعمال خواهد شد.

تغییر کد پستی شرکت

تغییر کد پستی شرکت درواقع همان تغییر آدرس است. چراکه حتی اگر یک رقم تغییر در کد پستی شرکت ایجاد و یا نیازمند اصلاح باشد ، باید تمام فرآیند تغییر آدرس که توضیح داده شد بی کم و کاست انجام گیرد.

پیش تر در مقاله مجامع و صورتجلسات عمومی در مورد انواع مجامع عمومی ، توضیحاتی ارائه شد که مطالعه آن برای آشنایی انواع مجامع عمومی وهمچنین اختیارات هر کدام از آنها خالی از لطف نیست .

برای مشاوره درخصوص تغییرات از جمله تغییر آدرس شرکت و برگزاری انواع مجامع با مشاورین گروه آسیا از طریق تماس تلفنی و واتس اپ در ارتباط باشید .

شماره های تماس
Search
به اشتراک بگذارید
پیمایش به بالا