021-910-99-097

ثبت شرکت دانش بنیان

فهرست مطالب

ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان

شرکت دانش بنیان ، سازمان و شرکت ، موسسه خصوصی یا تعاونی است با فعالیتی مبتنی بر دانش که با هدف توسعه اقتصاد دانش محور، هم افزایی علم و ثروت، تحقق اهداف علمی و اقتصادی شامل گسترش، کاربرد نوآوری و تجاری سازی نتایج حاصل از تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر، با ارزش افزوده فراوان و براساس معیارهای موردنظر قانون تشکیل می شود.

شرکت های دانش بنیان موتور رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند. این شرکت ها موجب پیشرفت و شکوفایی دانش کشور می شوند.

پیش تر درمقاله ای با عنوان شرکتهای دانش بنیان درخصوص ویژگی ها و مشخصات کلی این شرکتها ، به تفصیل پرداخته شده که مطالعه آن خالی از لطف نیست اما به طور خلاصه اینطورمی توان گفت که یک شرکت دانش بنیان در راستای تجاری سازی ایده ها و اختراعات نخبگان علمی و پژوهشگران ایجاد می شود.

در واقع آن چه در یک شرکت دانش بنیان رخ می دهد کار آفرینی بر پایه علم و دانش است که منجر به تولید ارزش افزوده می شود. که علاوه بر تولید دانش و ارتقای علمی توجیه اقتصادی نیز داشته باشد.

در این نوع از شرکت ها با جذب متخصصان رشته های دانشگاهی تحقیق و پژوهش را در راستای تجاری سازی دانش گسترش می دهند. تا با پیشرفت اقتصادی بر پایه علم، ایجاد شغل و تولید ثروت کنند.

حوزه های فعالیت موسسات دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان،عموما کالا تولید نمی کنند واساسا برای فعالیت به زمین یا ماشین آلات خاصی نیاز ندارند.

سرمایه و محصول اصلی که یک شرکت دانش بنیان از طریق آن درآمد زایی میکند دانش و نو آوری هایی است که این شرکت به وجود می آورد .

حوزه های فعالیت موسسات دانش بنیان عبارتند از:

1-ارائه پژوهش های کارآمد

2-انجام خدمات اختصاصی علمی، پژوهشی و مشاوره ای

3-ساخت کالا با تکنولوژی مدرن (گسترش فناوری)

4-ارائه سرویس های نظارتی بر پژوهشات

5- انجام خدمات گسترش کارآفرینی

6-تشکیل مراکز پیشرفت و سرویس های تشکیل و گسترش کسب و کار

7-انجام خدمات ارتقا کالای مدرن

8-زمینه سازی قدم نهادن کسب و کار به بازار جهانی

9-برنامه ریزی و به اجرا رساندن طرح های گسترش کارآفرینی در رده ی کشوری، استانی و محلی

حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان از حمایت های دولتی نظر معافیت از پرداخت مالیات ، عوارض حقوقی گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مالیاتی به مدت 15 سال و همچنین اعطاء تسهیلات کم بهره (بلند مدت یا کوتاه مدت) و یا بی بهره برخوردار می باشند.

ارزیابی شرکت های دانش بنیان

معاونت علمی و فناروی ریاست جمهوری در راستای ارزیابی و بررسی صلاحیت شرکت ها و موسسه های دانش بنیان و همچنین نظارت بر فعالیت آن ها، اقدام به ایجاد “کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا” کرده است. فعالیت اصلی این کارگروه اصلاح روش ارزیابی شرکت های دانش بنیان و همچنین تصویب آیین نامه های بررسی و ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرای این قوانین، میباشد.

طبقه بندی شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان بر اساس معیارهای کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان در چهار دسته زیر طبقه بندی میشوند

شرکت های نوپا

شرکتهایی که اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود را ارائه نداده اند و یا درآمد عملیاتی خود را در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود منعکس نکرده اند، در صورتی که کالاها یا خدمات یا فرایند تولید یا تجهیزات تولید مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای کالاها و خدمات دانش بنیان ساخته و ارایه نمایند.

شرکت های تولید کننده

شرکتهایی که حداقل ۲۵ درصد از درآمد عملیاتی سال مالی گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتی شرکت اظهار شده است)، ناشی از فروش کالاها یا خدمات دانش بنیان مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان و حائز همه معیارهای کالاها و خدمات دانش بنیان باشد .

شرکت های صنعتی

شرکتهایی که درآمد عملیاتی سال مالی گذشته خود را در اظهارنامه مالیاتی منعکس کرده باشند و فعالیت آنها در حوزه های فناوری برترشرایط زیر را دارا باشد

الف : شرکت کالاها یا خدمات یا فرایند تولید یا تجهیزات تولید مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته و ارائه کرده باشد.

ب: شرکت مجری حداقل یک پروژه ( EPC مهندسی، پیمانکاری و ساخت) باشد، مشروط به اینکه حداقل ۱۰ درصد از قیمت قراردادهای پروژه ناشی از بخش هایی حائزمعیارهای کالاها و خدمات دانش بنیان باشد.

نکته شرکت های دانش بنیان نوپا و صنعتی مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نمی باشند.

انواع شرکتهای دانش بنیان

شرکتها و موسسات دانش بنیان دو نوع هستند:

1-شرکت هایی که صرفا افرادی که عضو هیئت علمی می باشند، در آن سهیم هستند.

اگر میزان سهام دانشگاه یا واحد تحقیقاتی از نصف کل سهام کمتر باشد، شرکت دانش بنیان خصوصی به شمار می آید که باید طبق مقررات تجارت و بازرگانی باشد و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

2- موسساتی که دانشگاه هم در آن سهام بالای 50 درصد دارد. در این صورت شرکت دولتی محسوب می شود.

اصلی ترین رکن موسسه دانش بنیان دولتی ، رکن سرویس های علمی، مهندسی و پژوهشی است.

معیارهای شناخت شرکت دانش بنیان

معیار های تشخیص این نوع شرکت ها در 2 گروه عمومی و تخصصی قرار دارند.

معیارهای عمومی

حداقل دو سوم از اعضای هیئت مدیره شرکت باید دست کم دو مورد از شرایط زیر را داشته باشند.

1-باید حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند.

2- حداقل سه سال سابقه کاری یا علمی یا مدیریتی در زمینه فعالیت شرکت داشته باشند.

3-حداقل یک اختراع کشوری یا جهانی مرتبط با زمینه فعالیت شرکت ثبت کرده باشند.

4-حداقل نیمی از درآمد شرکت در سال مالی قبل شرکت، برگرفته از فروش تکنولوژی، محصول و یا خدمات دانش بنیان(خدمات پژوهشی و گسترش و طراحی فنی مربوط به لیست محصولات دانش بنیان و سرویس های اختصاصی دانش بنیان) آن شرکت از طریق عقد قرارداد باشد.

5- برای 3 نفر از پرسنل شرکت خود حداقل 6 ماه بیمه رد کرده باشد.

معیارهای تخصصی

1-شرکت های ارائه دهنده محصولات دانش بنیان

2-شرکت باید ارائه دهنده محصول یا محصولات دانش بنیان براساس لیست محصولات دانش بنیان تصویب شده ی کارگروه باشد.

ثبت شرکت دانش بنیان

گام اول ثبت شرکت

اولین قدم برای تاسیس یک شرکت دانش بنیان ، به ثبت رساندن یک شرکت یا موسسه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری میباشد .

محدودیتی در انتخاب نوع شرکت وجود ندارد و بسته به نیاز میتوان شرکت سهامی ،مسئولیت محدود و یا موسسه غیر تجاری را انتخاب نمود .

فقط باید در نظر داشت که درموضوع فعالیت شرکت میبایست تولید و مهندسی قید شود.پس از ثبت شرکت می توان آن را به شرکت دانش بنیان تبدیل نمود .

گام دوم ایده

اساس و پایه یک شرکت دانش بنیان تلفیق علم و دانش با اقتصاد است.از این رو گام بعدی پرداختن به ایده و ابداعاتی است که بتواند شاخص های کار گروه ارزیابی دانش بنیان را کسب کند.

قانون حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی ابداعات و اختراعات صرفا محصولات و خدماتی را تحت پوشش خود قرار می دهد که با ارزش افزوده بالا باشد.

گام سوم تجاری سازی ایده و اختراع

یک ایده ی عالی در صورت عدم بازاریابی درست و موفق محکوم به شکست خواهد بود.پس گام سوم و در واقع گام اصلی در تاسیس یک شرکت دانش بنیان هم افزایی علم و ثروت است.چرا که یکی از مهمترین اقدامات در راستای دانش بنیان شدن شرکت، مبحث تجاری سازی است.

این کار نیازمندطی مراحل زیر است

  1. تهیه طرح امکان سنجی تبدیل ایده و اختراع به یک محصول تجاری
  2. دریافت مجوزهای لازم را از دستگاه ها و سازمان های ذیربط
  3. معرفی یک مکان مناسب برای تجاری سازی ابداع و اختراع که در این مورد میتوان از تسهیلات و امکانات دولتی نیز استفاده کرد
  4. تهیه یک طرح جامع جهت بازاریابی و فروش محصول تجاری سازی شده

شما میتوانید برای مشاوره درخصوص ثبت شرکت دانش بنیان و یا تبدیل شرکت به دانش بنیان با مشاورین گروه آسیا از طریق تماس تلفنی و واتس اپ در ارتباط باشید .

شماره های تماس
Search
به اشتراک بگذارید
پیمایش به بالا