021-910-99-097

رتبه مشاوران درگروه تخصصی کشاورزی

فهرست مطالب

رتبه مشاوران درگروه تخصصی کشاورزی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان مرجع صادر کننده رتبه ، برای رتبه بندی بهتر شرکت های درخواست کننده تخصص های مختلف را در گروه های متفاوت تقسیم بندی کرده است. هر یک از این گروه ها خود شامل تخصص های گوناگونی می باشند که در نهایت رتبه بندی مشاور بر اساس این تخصص ها صورت می پذیرد. رتبه بندی شرکت های مشاور با توجه به رشته ی فعالیت هر شرکت در گروه های زیر امکان پذیر است.

• گروه شهرسازی و معماری

• گروه راه و ترابری

• گروه مهندسی آب

• گروه مطالعات کشاورزان

• گروه انرژی

• گروه ارتباطات و فن آوری اطلاعات

• گروه صنعت

• گروه معدن

• گروه نفت و گاز

• گروه آمار

• گروه میراث فرهنگی

• گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

• گروه خدمات مدیریت

• گروه تخصص های مشترک

شرکت های متقاضی دریافت رتبه مشاور، با توجه به تخصصی که دارند در زیر گروه مربوطه برای دریافت رتبه اقدام خواهند کرد.

گروه کشاورزی

4 تخصص گروه کشاورزی در رتبه بندی مشاوران و موضوع فعالیت هر یک به شرح زیر میباشد:

تخصص کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری

آگاهی ازامکان سنجی، مطالعات فنی و اقتصاد کشاورزی، بیوتکنولوژی، مدیریت تهیه طرح و تهیه طرح های جامع توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، دامپروری. مطالعات، برنامه ریزی و تهیه طرح ها و پروژه ها در زمینه های: زراعت، باغبانی، دامداری، دامپروری، دامپزشکی، جنگل و مرتع، حفاظت خاک و آب و آبخیزداری، تثبیت شن، مکانیزاسیون، تجهیز و نوسازی مزارع، ساماندهی و یکپارچه کردن اراضی، تهیه طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی داخل مزارع و باغات، تسطیح و بهسازی اراضی، شبکه راه های بین مزارع، خاکشناسی و اصلاح اراضی، ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای، توسعه عمران روستایی و عشایری.

تخصص شیلات و آبزیان

مطالعات امکان سنجی، مطالعات و برنامه ریزی مربوط به تکثیر و پرورش انواع آبزیان و تعیین ظرفیت ها و امکانات و بررسی ذخایر آب های طبیعی و مدیریت بهره برداری بهینه از آن ها، مطالعات مربوط به صید و بهره برداری آبزیان، مطالعات مربوط به عمل آوری آبزیان صید شده در آب های طبیعی، توسعه ذخایر دریایی، طراحی استخرهای پرورش ماهی و مراکز پرورش ماهیان زینتی، مدیریت بهداشتی واحدهای شیلاتی، کنترل و پیشگیری بیماری های آبزیان.

تخصص فضای سبز

مطالعات امکان سنجی، انجام مطالعات، برنامه ریزی و تهیه طرح های توسعه و عمران فضای سبز، طراحی جامع فضای سبز، شناسایی گیاهان و درختان کاربردی در پارک ها و فضای سبز، استاندارد سازی و بهینه سازی فضای سبز، چشم اندازهای طبیعی شهری و باغات تزیینی.

تخصص گلخانه و مجتمع های گلخانه ای

مطالعه امکانسنجی سیستم تولید، برداشت و توزیع محصولات گلخانه ای، طراحی انواع گلخانه ها به تناسب اقلیم منطقه و محصول تولیدی و هدایت کلیه عملیات دقیق پارامترهای محیطی و بیرونی و درونی، تأثیرگذار و فعالیت های گلخانه ای.

اولویت رشته های تحصیلی برای اخذ رتبه مشاور گروه کشاورزی

قوانین تشخیص صلاحیت مشاوران برای پرسنل امتیاز آور شرکتهای متقاضی اخذ رتبه ،در هر حوزه تخصصی ،امتیاز و اولویت در نظر گرفته است. ضریب اولویت رشته های تحصیلی اعضای شرکت می تواند سبب کاهش یا افزایش امتیاز شرکت شود

. به طور مشخص برای اخذ رتبه ۳ مشاور باید مدیرعامل یا سرگروه، دارای اولویت ۱ باشد، یکی از افراد امتیازآور الزاما، دارای مدرک تحصیلی با اولویت ۲ باشد و یکی از اعضای شرکت فارغ التحصیل یکی رشته ی تحصیلی با اولویت ۳باشد.

در فرایند اخذ رتبه مشاور در گروه کشاورزی ، اولویت ۱ دارای بالاترین اولویت است و اولویت ۳ پایین ترین اولویت را به خود اختصاص داده است.

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری

 • ضریب اولویت ۱: کشاورزی عمومی، زراعت، باغبانی، دامپروری، ترویج، تعاون، عمران روستایی
 • ضریب اولویت ۲: آب و خاک، آبیاری، خاک شناسی، جنگل و مرتع، بهسازی محیط
 • ضریب اولویت ۳: ماشین آلات کشاورزی، آبخیزداری، راه و ساختمان، سازه، عمران، آب شناسی، نقشه برداری، اقتصاد کشاورزی، هواشناسی، هیدروبیولوژی، مکانیک، تأسیسات، محیط زیست صنایع غذایی

اولویت رشته های تحصیلی حوزه تخصصی شیلات و آبزیان

 • ضریب اولویت ۱: شیلات، پرورش و تکثیر آبزیان، کشاورزی عمومی، زراعت، باغبانی، دامپروری، ترویج، تعاون، عمران روستایی
 • ضریب اولویت ۲: آب و خاک، آبیاری، خاک شناسی، جنگل و مرتع، هیدروبیولوژی، ایمونولوژی، بیولوژی دریا، تغذیه آبزیان، دامپروری
 • ضریب اولویت ۳: ماشین آلات کشاورزی، آبخیزداری، راه و ساختمان، سازه، عمران، آب شناسی، نقشه برداری، مکانیک، تأسیسات، محیط زیست صنایع غذایی، عمران روستایی

اولویت رشته های تحصیلی حوزه تخصصی فضای سبز

 • ضریب اولویت ۱: کشاورزی عمومی، زراعت، باغبانی، مهندسی فضای سبز، معماری، شهرسازی، طراحی شهری، بهسازی محیط
 • ضریب اولویت ۲: آب و خاک، آبیاری، خاک شناسی، جنگل و مرتع
 • ضریب اولویت ۳: ماشین آلات کشاورزی، آبخیزداری، راه و ساختمان، سازه، عمران، آب شناسی، نقشه برداری، اقتصاد کشاورزی، هواشناسی، هیدروبیولوژی، مکانیک، تأسیسات، محیط زیست، عمران روستایی

اولویت رشته های تحصیلی حوزه تخصصی گلخانه و مجتمع های گلخانه ای

 • ضریب اولویت ۱: کشاورزی عمومی، زراعت، باغبانی، دامپروری
 • ضریب اولویت ۲: ماشین آلات کشاورزی، آبخیزداری، راه و ساختمان، سازه، عمران، آب شناسی، نقشه برداری
 • ضریب اولویت ۳: آب و خاک، آبیاری، خاک شناسی، جنگل و مرتع، معماری، شهرسازی، طراحی شهری، طراحی محیط، مکانیک، تأسیسات، محیط زیست صنایع غذایی

پیش تر در مقاله ای با عنوان رتبه مشاور ، توضیحاتی درخصوص شرایط اخذ رتبه مشاورارائه شد که مطالعه آن خالی از لطف نخواهد بود .

شما میتوانید برای مشاوره درخصوص اخذ رتبه پیمانکاری ، مشاور و انفورماتیک و تامین پرسنل امتیاز آور در این زمینه ها با مشاورین گروه آسیا از طریق تماس تلفنی و واتس اپ در ارتباط باشید .

به اشتراک بگذارید
پیمایش به بالا