021-910-99-097

رتبه مشاور درگروه مهندسی آب

فهرست مطالب

رتبه مشاور درگروه مهندسی آب

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان مرجع صادر کننده رتبه ، برای رتبه بندی بهتر شرکت های درخواست کننده تخصص های مختلف را در گروه های متفاوت تقسیم بندی کرده است. هر یک از این گروه ها خود شامل تخصص های گوناگونی می باشند که در نهایت رتبه بندی مشاور بر اساس این تخصص ها صورت می پذیرد. رتبه بندی شرکت های مشاور با توجه به رشته ی فعالیت هر شرکت در گروه های زیر امکان پذیر است.

• گروه شهرسازی و معماری

• گروه راه و ترابری

• گروه مهندسی آب

• گروه مطالعات کشاورزان

• گروه انرژی

• گروه ارتباطات و فن آوری اطلاعات

• گروه صنعت

• گروه معدن

• گروه نفت و گاز

• گروه آمار

• گروه میراث فرهنگی

• گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

• گروه خدمات مدیریت

• گروه تخصص های مشترک

شرکت های متقاضی دریافت رتبه مشاور، با توجه به تخصصی که دارند در زیر گروه مربوطه برای دریافت رتبه اقدام خواهند کرد.

گروه مهندسی آب

۴ تخصص گروه مهندسی آب در رتبه بندی مشاوران و موضوع فعالیت هر یک به شرح زیر میباشد:

تخصص سدسازی

مطالعه در مورد امکانسنجی فنی و اقتصادی، مطالعات منابع آب های سطحی و زیرزمینی، برنامه ریزی و اقتصاد آب، یکی کردن منابع آب های سطحی و زیرزمینی، مهندسی رودخانه، تأسیسات انحراف آب، کنترل و دفع سیلاب ها و اصلاح مسیر رودخانه، انجام خدمات مهندسی سدهای خاکی و بتنی به منظور ذخیره و کنترل آب و تولید نیرو، تونل، نیروگاه های آبی و سازه های جنبی، سایر ابنیه و تأسیسات وابسته به سدسازی، طراحی سامانه جمع آوری و رفع آب های سطح شهری در شرح خدمات رتبه بندی مشاوران در گروه مهندسی آب.

تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی

مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی، مطالعات منابع آب های سطحی و زیرزمینی، برنامه ریزی و اقتصاد آب، تلفیق منابع آب. آبرسانی سطحی و زیرزمینی، مطالعه و طراحی شبکه های آبرسانی، تأسیسات انحراف آب، بندهای انحرافی تا ارتفاع ۵ متر، مطالعات و طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی (درجه ۳ و ۴)، تغذیه مصنوعی، آبیاری تحت فشار و تاسیسات وابسته.

تخصص تأسیسات آب و فاضلاب

مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، انجام مطالعات و تهیه طرح های خطوط جمع آوری، تأسیسات آبگیری. جمع آوری و انتقال آب، شبکه های توزیع آب، مخازن، تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و نمک زدایی و ابنیه مربوطه، محاسبه نشست فیزیکی و نشتیابی شبکه های آب شهری، جمع آوری و انتقال فاضلاب های شهری و صنعتی و تصفیه خانه های مربوطه، جمع آوری و انتقال آب های سطحی، طراحی سیستم های نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات فوق Scada و برنامه ای و سیستم های تله متری و کنترل از راه دور و استفاده از پساب تصفیه شده.

تخصص حفاظت و مهندسی رودخانه

مطالعات حفاظت و مهندسی رودخانه، تأسیسات انحراف آب، مطالعات کنترل سیلاب، سیستم های هشدار سیل، نظام نامه سیلاب، مطالعات حفاظت سواحل، برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از رودخانه.

اولویت رشته های تحصیلی برای اخذ رتبه مشاور مهندسی آب

قوانین تشخیص صلاحیت مشاوران برای پرسنل امتیاز آور شرکتهای متقاضی اخذ رتبه ،در هر حوزه تخصصی ،امتیاز و اولویت در نظر گرفته است. ضریب اولویت رشته های تحصیلی اعضای شرکت می تواند سبب کاهش یا افزایش امتیاز شرکت شود.

به طور مشخص برای اخذ رتبه ۳ مشاور باید مدیرعامل یا سرگروه، دارای اولویت ۱ باشد، یکی از افراد امتیازآور الزاما، دارای مدرک تحصیلی با اولویت ۲ باشد و یکی از اعضای شرکت فارغ التحصیل یکی رشته ی تحصیلی با اولویت ۳باشد.

در فرایند اخذ رتبه مشاور در گروه مهندسی آب ، اولویت ۱ دارای بالاترین اولویت است و اولویت ۳ پایین ترین اولویت را به خود اختصاص داده است.

اولویت رشته های تحصیلی حوزه تخصصی سدسازی

 • ضریب اولویت ۱: عمران-راه و ساختمان، سازه
 • ضریب اولویت ۲: عمران آب، هیدرولیک، سازه های آبی، آبیاری، آب و خاک، آبیاری و زهکشی، تأسیسات آبیاری، منابع آب، مکانیک خاک، زمین شناسی
 • ضریب اولویت ۳: مکانیک، الکترومکانیک، تأسیسات، مهندسی رودخانه، اقتصاد، زلزله، معدن

اولویت رشته های تحصیلی در تخصص سدسازی.

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی شبکه های آبیاری و زهکشی

 • ضریب اولویت ۱: عمران-راه و ساختمان، عمران آب، سازه های آبی، آبیاری، آب و خاک، آبیاری و زهکشی، تأسیسات آبیاری،
 • ضریب اولویت ۲: مکانیک، الکترومکانیک، تأسیسات، منابع آب، مکانیک خاک، زمین شناسی، کشاورزی عمومی، خاک شناسی، نقشه برداری، سازه
 • ضریب اولویت ۳ : الکترونیک، برق، ابزار دقیق، سیستم کنترل، مدیریت ساخت، برنامه ریزی آب، صنایع، مهندسی رودخانه، اقتصاد، ژئوفیزیک، محیط زیست، بهداشت محیط، زلزله، معدن

اولویت رشته های تحصیلی در حوزه تخصصی تأسیسات آب و فاضلاب

 • ضریب اولویت ۱: عمران-راه و ساختمان، عمران آب، سازه های آبی، مکانیک، الکترومکانیک، تأسیسات، سازه
 • ضریب اولویت ۲: آبیاری، آب و خاک، آبیاری و زهکشی، تأسیسات آبیاری، مهندسی شیمی
 • ضریب اولویت ۳ : منابع آب، مکانیک خاک، زمین شناسی، الکترونیک، برق، ابزار دقیق، سیستم کنترل، مدیریت ساخت، برنامه ریزی آب، صنایع، مهندسی رودخانه، اقتصاد، ژئوفیزیک، کشاورزی عمومی، خاک شناسی، نقشه برداری محیط زیست، بهداشت محیط، زلزله، معدن

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی حفاظت و مهندسی رودخانه

 • ضریب اولویت ۱: عمران-راه و ساختمان، عمران آب، سازه های آبی، آبیاری، آب و خاک، آبیاری و زهکشی، تأسیسات آبیاری، مهندسی رودخانه
 • ضریب اولویت ۲: سازه، ژئوفیزیک، محیط زیست، بهداشت محیط
 • ضریب اولویت ۳ : مکانیک، الکترومکانیک، تأسیسات، منابع آب، مکانیک خاک، زمین شناسی، الکترونیک، برق، ابزار دقیق، سیستم کنترل، مدیریت ساخت، برنامه ریزی آب، صنایع

پیش تر در مقاله ای با عنوان رتبه مشاور ، توضیحاتی درخصوص شرایط اخذ رتبه مشاورارائه شد که مطالعه آن خالی از لطف نخواهد بود .

شما میتوانید برای مشاوره درخصوص اخذ رتبه پیمانکاری ، مشاور و انفورماتیک و تامین پرسنل امتیاز آور در این زمینه ها با مشاورین گروه آسیا از طریق تماس تلفنی و واتس اپ در ارتباط باشید .

شماره های تماس
Search
به اشتراک بگذارید
پیمایش به بالا