021-910-99-097

رتبه مشاور درگروه نفت و گاز

فهرست مطالب

رتبه مشاور درگروه نفت و گاز

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان مرجع صادر کننده رتبه ، برای رتبه بندی بهتر شرکت های درخواست کننده تخصص های مختلف را در گروه های متفاوت تقسیم بندی کرده است. هر یک از این گروه ها خود شامل تخصص های گوناگونی می باشند که در نهایت رتبه بندی مشاور بر اساس این تخصص ها صورت می پذیرد. رتبه بندی شرکت های مشاور با توجه به رشته ی فعالیت هر شرکت در گروه های زیر امکان پذیر است.

• گروه شهرسازی و معماری

• گروه راه و ترابری

• گروه مهندسی آب

• گروه مطالعات کشاورزان

• گروه انرژی

• گروه ارتباطات و فن آوری اطلاعات

• گروه صنعت

• گروه معدن

• گروه نفت و گاز

• گروه آمار

• گروه میراث فرهنگی

• گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

• گروه خدمات مدیریت

• گروه تخصص های مشترک

شرکت های متقاضی دریافت رتبه مشاور، با توجه به تخصصی که دارند در زیر گروه مربوطه برای دریافت رتبه اقدام خواهند کرد.

گروه نفت و گاز

5 تخصص گروه نفت و گاز در رتبه بندی مشاوران و موضوع فعالیت هر یک به شرح زیر میباشد:

تخصص اکتشاف و استخراج نفت و گاز

آگاهی ازامکان سنجی فنی و اقتصادی، انجام مطالعات زمین شناسی و پتروفیزیکی و تفاسیر مطالعات لرزه نگاری، انجام مطالعات ارزیابی مخازن با استفاده از متدهای معمول و یا با مدل های کامپیوتری (مدل سازی مخازن)، مطالعات امکانپذیری توسعه میادین و انجام مطالعات نحوه تولید مناسب (روش های تولید طبیعی، مصنوعی، ثانوی)، مطالعات استفاده از مخازن زیر زمینی جهت ذخیره سازی گاز و نفت

تخصص واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی، بهینه سازی، طرح و توسعه، طراحی پایه و تفصیلی تأسیسات نفت شامل: تصفیه و تولید فرآورده های نفتی و پتروشیمی و کارخانه های پتروشیمی، طراحی تفصیلی تاسیسات گازی و تولید میعانات گازی و همچنین انجام کلیه کارهای تأسیسات جانبی و سازه صنعتی پالایشگاه ها، کلیه کارهای سیویل مربوط و نظارت بر کلیه عملیات اجرایی، نصب و آزمایش و راه اندازی و LNG

تخصص خطوط انتقال نفت و گاز

مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی، بهینه سازی، طرح مقدماتی و تفصیلی تأسیسات تلمبه خانه ها، ایستگاه های کمپرسور، انبارها و مخازن ذخیره، پایانه های نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز و همچنین انجام کلیه کارهای تأسیسات جانبی و سازه صنعتی و سیویل مربوط و نظارت بر کلیه عملیات اجرا، نصب و راه اندازی

تخصص تأسیسات بالادستی و رو زمینی

مطالعات فنی و بهینه سازی تفصیلی تأسیسات سرچاهی، خطوط لوله جریانی، مراکز تجمیع و تفکیک و واحدهای بهره برداری و همچنین انجام کلیه کارهای تأسیسات جانبی و سازه صنعتی و سیویل مربوط و نظارت بر کلیه عملیات اجرا، نصب و راه اندازی

تخصص شبکه توزیع و ایستگاه های کاهش فشار گاز

مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی، بهینه سازی، طراحی تفصیلی تأسیسات کاهش فشار و همچنین انجام کلیه کارهای تأسیسات جانبی و سازه صنعتی و سیویل مربوط و نظارت بر کلیه عملیات اجرا و نصب و راه اندازی

اولویت رشته های تحصیلی برای اخذ رتبه مشاور گروه نفت و گاز

قوانین تشخیص صلاحیت مشاوران برای پرسنل امتیاز آور شرکتهای متقاضی اخذ رتبه ،در هر حوزه تخصصی ،امتیاز و اولویت در نظر گرفته است. ضریب اولویت رشته های تحصیلی اعضای شرکت می تواند سبب کاهش یا افزایش امتیاز شرکت شود.

در فرایند اخذ رتبه مشاور در گروه نفت و گاز ، اولویت ۱ دارای بالاترین اولویت است و اولویت 5 پایین ترین اولویت را به خود اختصاص داده است.

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی مطالعات اکتشاف و استخراج نفت و گاز

 • ضریب اولویت ۱: زمین شناسی، مهندسی نفت
 • ضریب اولویت ۲: پتروفیزیک، مهندسی مخازن، ژئوفیزیک، مهندسی نفت
 • ضریب اولویت ۳: مهندسی شیمی، پتروشیمی، صنایع، مواد، متالوژی
 • ضریب اولویت ۴: برق، الکترونیک، ابزار دقیق، کنترل
 • ضریب اولویت ۵: مکانیک، الکترومکانیک، سیالات، تأسیسات، محیط زیست، بهداشت محیط، ایمنی، کامپیوتر

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

 • ضریب اولویت ۱: مهندسی نفت،مهندسی شیمی، پتروشیمی، مکانیک، الکترومکانیک، سیالات، تأسیسات، فرایند
 • ضریب اولویت ۲: مهندسی نفت،مهندسی شیمی، پتروشیمی، مکانیک، الکترومکانیک، سیالات، تأسیسات، فرایند، راه و ساختمان، عمران، برق، الکترونیک، ابزار دقیق، کنترل
 • ضریب اولویت ۳: سازه، صنایع، مواد، متالوژی
 • ضریب اولویت ۴: محیط زیست، بهداشت محیط، ایمنی
 • ضریب اولویت ۵: کامپیوتر

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی خطوط انتقال نفت و گاز

 • ضریب اولویت ۱: راه و ساختمان، عمران، مکانیک، الکترومکانیک، سیالات، تأسیسات، سازه
 • ضریب اولویت ۲: راه و ساختمان، عمران، مکانیک، الکترومکانیک، سیالات، تأسیسات، سازه، برق، الکترونیک، ابزار دقیق، کنترل
 • ضریب اولویت ۳: صنایع، مواد، متالوژی، مخابرات
 • ضریب اولویت ۴: محیط زیست، بهداشت محیط، ایمنی
 • ضریب اولویت ۵: کامپیوتر

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی تأسیسات بالادستی روزمینی

 • ضریب اولویت ۱: راه و ساختمان، عمران، مکانیک، الکترومکانیک، سیالات، تأسیسات، سازه
 • ضریب اولویت ۲: مهندسی نفت ،مهندسی شیمی، پتروشیمی، راه و ساختمان، عمران، مکانیک، الکترومکانیک، سیالات، تأسیسات، سازه، برق، الکترونیک، ابزار دقیق، کنترل
 • ضریب اولویت ۳: صنایع، مواد، متالوژی، فرایند
 • ضریب اولویت ۴: محیط زیست، بهداشت محیط، ایمنی
 • ضریب اولویت ۵: کامپیوتر

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی شبکه توزیع و ایستگاه های کاهش فشار گاز

 • ضریب اولویت ۱: راه و ساختمان، عمران، مکانیک، الکترومکانیک، سیالات، تأسیسات، سازه
 • ضریب اولویت ۲: راه و ساختمان، عمران، مکانیک، الکترومکانیک، سیالات، تأسیسات، سازه، برق، الکترونیک، ابزار دقیق، کنترل
 • ضریب اولویت ۳: مهندسی شیمی، پتروشیمی، صنایع، مواد، متالوژی
 • ضریب اولویت ۴: محیط زیست، بهداشت محیط، ایمنی
 • ضریب اولویت ۵: کامپیوتر

پیش تر در مقاله ای با عنوان رتبه مشاور ، توضیحاتی درخصوص شرایط اخذ رتبه مشاورارائه شد که مطالعه آن خالی از لطف نخواهد بود .

شما میتوانید برای مشاوره درخصوص اخذ رتبه پیمانکاری ، مشاور و انفورماتیک و تامین پرسنل امتیاز آور در این زمینه ها با مشاورین گروه آسیا از طریق تماس تلفنی و واتس اپ در ارتباط باشید .

به اشتراک بگذارید
پیمایش به بالا