021-910-99-097

رتبه مشاور در گروه تخصص‌های مشترک

فهرست مطالب

رتبه مشاور در گروه تخصص‌های مشترک

رتبه بندی شرکت های مشاور با توجه به رشته ی فعالیت هر شرکت در گروه های زیر امکان پذیر است. هر یک از این گروه ها خود شامل تخصص های گوناگونی می باشند که در نهایت رتبه بندی مشاور بر اساس این تخصص ها صورت می پذیرد.

• گروه شهرسازی و معماری

• گروه راه و ترابری

• گروه مهندسی آب

• گروه مطالعات کشاورزان

• گروه انرژی

• گروه ارتباطات و فن آوری اطلاعات

• گروه صنعت

• گروه معدن

• گروه نفت و گاز

• گروه آمار

• گروه میراث فرهنگی

• گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

• گروه خدمات مدیریت

• گروه تخصص های مشترک

شرکت های متقاضی دریافت رتبه مشاور، با توجه به تخصصی که دارند در زیر گروه مربوطه برای دریافت رتبه اقدام خواهند کرد.

گروه تخصص های مشترک

15 تخصص گروه تخصص های مشترک در رتبه بندی مشاوران و موضوع فعالیت هر یک به شرح زیر میباشد:

تخصص سازه

طرح و محاسبات ایستایی سازه ها و ارزیابی ایستایی آنها و طرح های ترمیمی مربوط به آن، انجام طرح، محاسبه و نظارت انواع سازه ها و همچنین مطالعات ارزیابی، استحکام سازه های موجود در برابر انواع نیروهای داخلی و خارجی و همچنین تهیه طرح بهسازی و ترمیم و نظارت بر اجرای آنها.

تخصص تأسیسات برق و مکانیک

مطالعات و تهیه طرح های تأسیساتی مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزاتی نظیر: سرمایش، گرمایش، آبرسانی، فاضلاب، برق، تلفن و ارتباطات الکترونیکی، گازرسانی، هوای فشرده، بخار و سیستم های برقگیر.

تخصص ژئوتکنیک

مطالعات و بررسی های لازم جهت شناسایی و آماده سازی پی ابنیه های فنی، شناسایی محلی (حفر گمانه های اکتشافی، آزمایش های محلی) و خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک و سنگ، تجزیه و تحلیل نتایج وارایه پیشنهادات در مورد بهسازی زمین و مشخصات آن جهت طراحی، آزمایش و بررسی مصالح ساختمانی و استقرار واحدهای آزمایشگاهی جهت کنترل کیفیت عملیات اجرایی (خاک، بتن، آسفالت و غیره) جهت پروژه ها، محاسبات مربوط به فشارخاک و دیوارهای حایل.

تخصص ژئوفیزیک

استفاده از روش های مختلف ژئوفیزیک شامل روش های مغناطیسی، الکتریکی، پرتونگاری (هوایی و زمینی) و نیز بررسی های گراویمتری و لرزه نگاری و غیره به منظور شناخت بیشتر ساختمان داخلی زمین به منظور کاربرد آن در حل ابهامات زمینشناسی.

تخصص محیط زیست

مطالعات زیست محیطی مربوط به آب، خاک و هوا، شناخت و پیشگیری آلایش های محیط زیست، چاره اندیشی برای رفع آلاینده ها و بازسازی، محیط زیست، ارزیابی زیست محیطی، بازیافت مواد و انرژی، پایش محیط زیست (منابع آب،خاک و هوا)، رفع و کاهش آلودگی ها، تکنولوژی پاک، صرفه جویی در انرژی و مواد، مدیریت پسماندها ، تنوع زیستی، مدیریت زیست محیطی.

تخصص نقشه برداری زمینی، فتوگرامتری و هیدروگرافی و میکروژئودزی

نقشه برداری زمینی: شامل تهیه نقشه های توپوگرافی اعم از منطقه ای، شهری و نقشه های کاداستر، نقشه برداری و پیاده کردن طرح ها شامل مسیرها، خطوط لوله، انتقال نیرو، نقشه های شهری و ثبتی، تهیه پروفیل های طولی و عرضی و تجمیع و افراز زمین، تعیین و اندازه گیری نقاط کنترل زمینی عکسی، همچنین تهیه مدل ارتفاعی رقومی در مواردی که جمع آوری اطلاعات آن به روش زمینی است. انجام پردازش های کارتوگرافی برای ارایه و چاپ محصولات.

میکروژئودزی: در کلیه خدمات مرتبط به تخصص نقشه برداری زمینی به علاوه نقشه برداری تونل و معدن، میکروژئودزی، و مطالعات جابجایی گسل ها، رفتارسنجی سدها و ابنیه فنی و گسترش شبکه های ژئودزی و ترازیابی دقیق.

فتوگرامتری: کلیه خدمات مربوط به تخصص نقشه برداری زمینی به علاوه تبدیل عکس های هوایی و ماهواره ای به نقشه و تهیه انواع نقشه های عکسی و تصویری، فتوگرامتری برد کوتاه و انجام خدمات سنجش از دور، پردازش تصاویر و انجام تصحیحات هندسی مسطحاتی، رفع جابجایی ناشی از اختلاف ارتفاع، انجام تصحیحات طیفی، استخراج اطلاعات و تفسیر داده های ماهواره ای و تعیین کاربری ها و تهیه مدل ارتفاعی رقومی (DTM,DEM,DSM).

هیدروگرافی: کلیه خدمات مربوطه به تخصص نقشه برداری زمینی به علاوه عمق یابی و تهیه نقشه از کف دریاها و رودخانه ها و مطالعات جزر و مدی، جریان سنجی حرکت آب و محاسبات و تهیه جداول مربوطه و پیاده کردن موقعیت سکوهای حفاری، چاه های نفت و گاز در دریا، نمونه برداری از کف دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها.

تخصص سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) زمینی (TIS)، کاداستر، نقشه برداری خودکار و مدیریت زیرساخت (AM/FM) و همچنین جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی به منظور ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی و پردازش های کارتوگرافی و ترسیم رقومی نقشه های تهیه شده.

انجام عملیات رقومی کردن نقشه (digitizing) و GIS Ready نمودن داده های مکانی. طراحی و ایجاد سیستم هایی که مبنای اطلاعاتیا فن آوری ]ای به کار رفته در آن ها مکانی باشد، مانند LBS، AVL و…

ارایه مشاوره، طراحی و همکاری در پیاده سازی زیرساخت های داده های مکانی (CDI) تألیف تدوین نقشه های موضوعی، توریستی، گردشگری، راهنمای شهری و کشوری و اطلس ترسیم و ارایه کلیه نقشه ها اعم از توپوگرافی، جغرافیایی، زمین شناسی و … و سایر امور کارتوگرافی تا مرحله چاپ.

تخصص مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

انجام مطالعات، برنامه ریزی منطقه ای (شهری و روستایی) برنامه ریزی توسعه کالبدی، مطالعات آمایشی، توریسم و گردشگردی، تهیه طرح های هادی روستایی، ساماندهی عشایری، مکان یابی توسعه سکونتگاه ها و کاربری زمین، ساماندهی صنایع دستی، به کارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی و پایگاه اطلاعات رقومی جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای (سنجش از دور) در مطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مردم شناسی در زمینه های مختلف، طرح جامع سرزمین، طرح کالبدی ملی – منطقه ای، طرح های جامع منطقه ای، ناحیه ای، شهرستان، طرح مجموعه های شهری، طرح های گردشگری منطقه ای.

تخصص بازرسی فنی

کنترل و تطابق کار انجام شده با مشخصات استانداردها، بررسی و تأیید کارایی پروژه، کنترل فنی وسایل و تجهیزات و ماشین آلات در مرحله ساخت کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری، کنترل کیفیت مواد و روش به کارگرفته شده در ساخت قطعه یا واحد صنعتی، کنترل و تطابق استانداردها و مشخصات فنی تعیین شده از آغاز پروژه، گواهی انجام کار براساس استانداردهای درخواست شده و صدور گواهی بازرسی نهایی.

تخصص خدمات کامپیوتری

مطالعات اولیه، امکان سنجی، شناخت و تعیین نیازهای اطلاعاتی سازمان ها، برنامه ریزی فناوری اطلاعات، طراحی کلی و تفصیلی سیستم های عملیاتی و اطلاعاتی نرم افزاری، نظارت بر اجرا و پیاده سازی و آموزش سیستم های طراحی شده، نگاهداری و اصلاح و بهبود بخشیدن به سیستم های مذکور و آموزش، مشاوره و تحقیق در زمینه کاربرد موثر فناوری اطلاعات در سازمان ها و موسسات.

تخصص ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیر عامل

تشخیص ارزیابی تهدیدات و خطرات بالقوه در ساختمان و صنایع از قبیل: آتش سوزی، خرابکاری و انفجار، سرقت، طوفان، صاعقه، طراحی سازه های امن و سیستم های امنیتی و ایمنی و پدافند غیر عامل و طراحی ناحیه بندی ایمن شهری، کنترل کیفیت حفاظتی و ایمنی طرح های مستحدثات و ارایه طرح های اصلاحی، برنامه ریزی سیستم ها و مدیریت در جهت کاهش تهدیدات و خطرات، کنترل تلفات و خسارات، تقلیل هزینه های نگهداری و حفاظتی.

تخصص زمین شناسی

مطالعات، بررسی و آزمایش های مربوط به شناخت زمین، تهیه نقشه و پروفیل های زمین شناسی در مقیاس های مختلف، تهیه گزارش های لازم، تهیه نقشه های زمین شناسی – مخاطرات زمین شناسی – زمین ریخت شناسی مهندسی – لرزه زمین ساخت – زمین ریخت شناسی – زمین شناسی زیست محیطی و آب زمین شناسی و انجام پیمایش ها – نمونه برداری و حفاری.

تخصص هواشناسی

مطالعه – مشاوره – پژوهش – طراحی در هواشناسی و اقلیم شناسی در زمینه های هواشناسی دینامیکی و سینوپتیکی، فیزیکی و تعدیل آب و هوا، کاوش های جوی، هوانوردی، هواشناسی کشاورزی، هواشناسی، آبشناسی، هواشناسی دریایی و اقیانوسی، هواشناسی آلودگی هوا، شیمی جو، ابزار و ادوات و اقلیم شناسی محیط زیست در محدودهای خشکی دشت ها و کوهستان ها، سواحل، جزایر و دریاها در قالب مدل های گوناگون پیش بینی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت جریان های پایدار و ناپایدار جو زمین و آثار آن.

تخصص اتوماسیون صنعتی

مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی، تهیه طرح های مقدماتی و تفصیلی، نظارت بر اجرا و نصب و راه اندازی سیستم های اتوماسیون صنعتی که در برگیرنده امور مربوط به سیستم های کنترل، پایانه های راه دور، سیستم های جمع آوری داده ها، سیستم های مانیتورینگ و نظارت، ابزار دقیق، تله متری و اسکادا، رابط انسان و ماشین، کنترل و قرائت از راه دور، مکاترونیک، رباتیک و سیستم های هوش مصنوعی، سیستم های میترینگ دقیق، سایت ها و اتاق های کنترل، تابلوهای واسط و پانل های کنترل، میمیک پانل ها و صفحات نمایش گسترده، ثبات ها و نشانگرها، سیستم های تشخیص حرکت و سرعت، سیستم های تشخیص آتش و دود و گاز، سیستم های نمایش پیغام و هشداردهنده ها، کابل های کنترل و ابزار دقیق، سیستم های شناسایی و کدینگ، کامپیوترها و چاپگرهای صنعتی، سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان، حسگرها و مبدل های صنعتی، منابع تغذیه و ایزولاتورها، سیستم های کنترل هیدرولیک و نیوماتیک، سیستم های کنترل ماشین افزار، سیستم های کنترل و مونیتورینگ ماشین آلات، سیستم های کنترل خطوط تولید و فرآیندهای صنعتی، سیستم های کنترل و نظارت هوشمند تردد و ترافیک و شبکه های انتقال و مراکز اطلاعات صنعتی می باشد. سیستمهای اندازه گیری، مونیتورینگ، سیگنالینک و کنترل ریلی.

زمینه های مرتبط با اتوماسیون صنعتی:

  • نفت و گاز و پتروشیمی: تأسیسات رو زمینی بالادستی و سرچاهی نفت و گاز، مجتمع های و واحدهای پالایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی، خطوط انتقال و پایانه های گاز و مواد نفتی، تأسیسات دریایی نفتی و…
  • صنعت و معدن: کارخانجات و خطوط تولید صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، چاپ و بسته بندی، تجهیزات مکانیزه پستی، خودرو و حمل و نقل ریلی، ساختمان ، برق و الکترونیک، سلولزی، نساجی و پلیمری، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، فلزات اساسی (نورد، ذوب، ریخته گری) و ماشین سازی، کانی های غیرفلزی، کانه آرایی و فرآوری مواد، آماده سازی و بهره برداری معادن، اکتشاف و استخراج معدن
  • آب و فاضلاب: مخازن و ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب، شبکه های تأمین آب و جمع آوری فاضلاب و پساب شهری و صنعتی، ایستگاه های آبیاری و زهکشی
  • نیرو و انرژی: تولید و توزیع و انتقال نیرو، دیسپاچینگ و مونیتورینگ نیرو و…

تخصص مقاوم سازی

انجام مطالعات ارزیابی لرزه ای، تهیه طرح بهسازی، تهیه جزئیات اجرایی، نظارت بر اجرا، برآورد ریالی طرح های مقاوم سازی، تهیه دستورالعمل های فنی، بازبینی دستورالعمل های فنی، تهیه شناسنامه فنی، تهیه نقشه هایی چون ساخت، بررسی نتایج سونداژ، تولید نرم افزارهای تخصصی، ارزیابی سریع.

پیش تر در مقاله ای با عنوان رتبه مشاور ، توضیحاتی درخصوص شرایط اخذ رتبه مشاورارائه شد که مطالعه آن خالی از لطف نخواهد بود .

شما میتوانید برای مشاوره درخصوص اخذ رتبه پیمانکاری ، مشاور و انفورماتیک و تامین پرسنل امتیاز آور در این زمینه ها با مشاورین گروه آسیا از طریق تماس تلفنی و واتس اپ در ارتباط باشید .

به اشتراک بگذارید
پیمایش به بالا