021-910-99-097

سرمایه اولیه شرکت

فهرست مطالب
سرمایه اولیه شرکت

سرمایه اولیه شرکت

اولین پیش نیازبرای شروع هر کسب و کار یا تجارتی سرمایه اولیه است .هنگام تشکیل یک شرکت نیز سرمایه اولیه از مهم ترین مسائلی است که میبایست تعیین گردد چرا که به هنگام ثبت شرکت ، میزان سرمایه آن حتماً باید در اساسنامه درج شده باشد .

سرمایه اولیه یک شرکت عبارت است از مجموع آورده های نقدی و ارزش آورده های غیر نقدی که موسسین شرکت با عنوان سهم الشراکه ، هنگام تشکیل شرکت و برای تامین نیاز های اولیه شروع کسب و کار ازقبیل اجاره دفتر کار، تهیه تجهیزات و ملزومات ، تهیه مواد اولیه، پرداخت حقوق کارمندان و … در اختیار شرکت قرارمیدهند .

میزان سرمایه یک شرکت همواره ثابت است ، یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد،چرا که سرمایه یک شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند.

البته ثابت بودن سرمایه ی شرکت بدین معنا نیست که مبلغ آن را نمی توان تغییر داد. ممکن است یک شرکت در مقاطع زمانی مختلف برای تامین مالی جهت ادامه حیات و حفظ قدرت رقابتی خود با دیگر شرکت ها افزایش سرمایه را در دستورکار قرار دهد و یا ممکن است زیان های وارده به شرکت باعث گردد رو به کاهش سرمایه آورد .

سرمایه اولیه شرکت
سرمایه اولیه شرکت

باید توجه داشت افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است و هرگونه تغییر در میزان آن در گرو مصوبه این مجمع میباشد .

روشهای تأمین سرمایه

منبع تأمین سرمایه اولیه، چگونگی تأمین و پرداخت آن از نظر سرمایه گذاران اهمیت زیادی دارد، انواع روش های تأمین سرمایه اولیه عبارتنداز

تأمین سرمایه اولیه از طریق بودجه شخصی،

اعضای شرکت می تواند از سرمایه شخصی خود تأمین هزینه سرمایه اولیه استفاده کنند. تأمین سرمایه اولیه از طریق سرمایه شخصی بوت استرپینگ نامیده می شود.

استفاده از وام برای تأمین سرمایه اولیه

برای آغاز یک کسب و کار و تأمین سرمایه اولیه می توان از وام های متنوعی که برای این کار در نظر گرفته شده استفاده کرد. مؤسسات و بانک های زیادی وجود دارند که میتوانند منابع مالی لازم برای شروع کسب و کار را در اختیار استارتاپ ها قرار دهند. صندوق هایی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق پژوهش و فناوری جزء مؤسساتی هستند که برای راه اندازی حمایت از راه اندازی کسب وکار به آنها وام می دهند.

سرمایه گذاری به صورت گسترده و تأمین سرمایه اولیه

اگر کسب و کار جدیدی برای تأمین سرمایه اولیه احتیاج به بودجه زیادی داشته باشد، می تواند از روشی که خطر کمتری برای به دست آوردن سرمایه اولیه دارد، استفاده کند. منبع سرمایه گذاری جمعی، سایت سرمایه گذاری، سرمایه جمعی و وام در بازار است. در واقع این کار به دلیل درخواست سهام یا سود به ازای سرمایه گذاری است که به آن سرمایه گذاری جمعی گفته می شود.

تأمین سرمایه اولیه به شیوه سرمایه گذاری پرریسک

در صورتی که شرکت بر اساس بیزینس پلن پیش برود، و برنامه کاملاً مدون، پیش بینی شده داشته ای باشند و از سوددهی خود مطمئن باشند، می توانند از وام های سوددار استفاده کنند یا از سرمایه گذاری متعهد به سرمایه گذاری در کسب و کار در ازای دریافت سهام استفاده کنند.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت

بر اساس قوانین و آیین نامه های اداره ثبت شرکت ها، حداقل سرمایه برای ثبت هر شرکت با شرکت دیگر متفاوت است.

پیش تر درمقاله ای با عنوان ثبت شرکت درخصوص انواع شرکتها، خصوصیات و تفاوت آنها ، به تفصیل پرداخته شده که مطالعه آن خالی از لطف نیست

حداقل سرمایه اولیه برای شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص یکی از انواع شرکت هاست که همه سرمایه اولیه آن در زمان تأسیس باید تأمین شود. میزان سرمایه اولیه در شرکت های سهامی خاص، نوعی اعتبار برای گرفتن وام و بالا بردن رتبه در مناقصه و مزایده ها است

در شرکت سهامی خاص مبلغ سرمایه توسط سرمایه داران تأدیه می شود سرمایه شرکت سهامی خاص در قالب سهام تقسیم بندی می شود.

توجه نمایید که تقسیم بندی سرمایه شرکت به هر تعداد سهم امکان پذیر است و از این لحاظ محدودیتی وجود ندارد. برای ثبت شرکت سهامی خاص هر یک از اعضای مؤسسه آن باید حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه وارد شرکت کند.

این سرمایه می تواند به صورت نقدی و غیر نقدی تأدیه شود. در هنگام ثبت شرکت ۳۵ درصد مبلغ سرمایه میبایست نزد بانک واریز و گواهی پرداخت آن در هنگام ثبت شرکت سهامی خاص باید به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

حداقل سرمایه اولیه برای ثبت شرکت سهامی عام

برخلاف شرکت سهامی خاص، در شرکتهای سهامی عام بخشی از سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود. حداقل سرمایه اولیه برای ثبت شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال است که هنگام تأسیس شرکت باید توسط اعضا تهیه شود.

سرمایه می تواند به صورت آورده نقدی یا غیر نقدی باشد. از این مبلغ باید حداقل ۳۵ در صد در زمان تأسیس شرکت پرداخت شود. مابقی سرمایه به صورت تعهد بر گردن سهامداران باقی می ماند. توجه نمایید درصورتی که سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن در هنگام تأسیس تأدیه شود.

شایان ذکر است سرمایه ثبت شده در اساسنامه شرکت سهامی عام آورده شده و میزان تقسیم سهام و سرمایه هر فرد در آن مشخص می شود.

حداقل سرمایه اولیه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود معمولاً توسط دو یا چند نفر ثبت می شود، در این شرکت سرمایه شرکت به سهام تقسیم نمی شود همچنین میزان مسئولیت شرکا محدود به سهم الشرکه آن ها در شرکت است. به عبارت دیگر مسئولیت شرکا محدود به سرمایه شرکت است.

قانون درمورد شرکتهای با مسئولیت محدود ، هیچ گونه محدودیت حداقلی برای سرمایه اولیه در نظر گرفته. سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود می تواند به صورت نقدی و غیر نقدی باشد. سرمایه نقدی در زمان تشکیل شرکت باید به صورت کامل پرداخت شود. سرمایه غیر نقدی نیز باید تقویم و تسلیم شود.

سرمایه اولیه برای ثبت شرکت تضامنی

در خصوص شرکت تضامنی حداقل مبلغی برای سرمایه شرکت تضامنی وجود ندارد. این شرکت با هر مبلغ سرمایه می تواند تشکیل شود. سرمایه می تواند به صورت نقد و غیر نقد تأدیه شود. برای تشکیل این شرکت سرمایه نقدی باید به صورت کامل تأدیه و غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شود.اگر میزان دارایی شرکت برای تسویه بدهی و قروض شرکت کافی نباشد، هر کدام از اعضا و اشخاص حقیقی در قبال بدهی های شرکت مسئولیت دارند.

حداقل سرمایه اولیه برای ثبت شرکت نسبی

برای شرکت نسبی هم مانند شرکت با مسئولیت محدود حداقلی برای سرمایه اولیه در نظر گرفته نشده است تفاوت اصلی شرکت نسبی با شرکت با مسئولیت محدود در آن است که هرکدام از اعضای مؤسس شرکت به میزان سرمایه ای که به شرکت وارد کردند مسئولیت دارند.

حداقل سرمایه اولیه برای ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی به دو صورت عام و خاص نمود می یابد. سرمایه شرکت تعاونی عام در بدو تأسیس یک صد میلیون ریال و شرکت تعاونی خاص ده میلیون ریال است. این مبلغ به صورت آورده نقدی و غیر نقدی می تواند تأدیه شود. برای ثبت شرکت تعاونی باید حداقل یک سوم سرمایه را تأدیه نماید و درصورتی که آورده غیر نقدی هم وجود داشته باشد باید تسلیم و تقویم گردد.

برای مشاوره درخصوص افزایش سرمایه شرکت ، تغییرات و برگزاری انواع مجامع با مشاورین گروه آسیا از طریق تماس تلفنی و واتس اپ در ارتباط باشید .

به اشتراک بگذارید
پیمایش به بالا