021-910-99-097

مشاور انرژی

فهرست مطالب

مشاور انرژی

اخذ رتبه مشاوردررشته نیروو انرژی منوط به تعیین صلاحیت شرکت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ازنقطه نظر ارزشیابی کیفی و توان مالی،توان اجرایی و نیروی متخصص فعال در شرکت متقاضی اخذ رتبه می باشد. مشاوران جهت ارائه خدمات و عقد قرارداد با شرکت ها و ارگان های دولتی نیازمند اخذ رتبه مشاورنیروو انرژی از این سازمان می باشد.

برای شرکت های حوزه صنعت و انرژی ، اخذ رتبه پیمانکار یا مشاور نیرووانرژی، جهت اثبات توانایی های فنی ، مالی و اجرایی آنها هنگام شرکت در مناقصات اهمیت بسیاری دارد . چراکه رتبه اخذ شده از جانب یک شرکت نشان دهنده کیفیت و کمیت خدماتی است که ازجانب او ارائه میگردد .

رتبه بندی شرکت های متقاضی اخذ رتبه پیمانکاری نیرو در 5 پایه تعریف شده که بالا ترین پایه 1 و پایین ترین پایه 5 است .

و اخذ رتبه مشاورانرژی در 3 پایه تعریف شده که بالا ترین پایه 1 و پایین ترین پایه 3 است .

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان مرجع صادر کننده رتبه پیمان و مشاور ، برای رتبه بندی بهتر شرکت های درخواست کننده رتبه نیروو انرژی تخصص های مختلف را در گروه های متفاوت تقسیم بندی کرده است. هر یک از این گروه ها مجموعه ای از چندین تخصص و رشته دانشگاهی می باشد. شرکت های درخواست کننده اخذ رتبه مشاور یا پیمانکاری می بایست متخصصین با مدرک تحصیلی مورد نظر سازمان را در کادر شرکت خود داشته باشند.

تخصص های مورد نیاز برای اخذ رتبه سه مشاور نیروو انرژی

تخصص های معرفی شده از جانب سازمان جهت اخذ رتبه سه مشاور نیرو به شرح زیراست :

1. تولید نیرو

2. انتقال نیرو

3. توزیع نیرو

4. دیسپاچینگ و مخابرات نیرو

5. انرژی هسته ای

6. بهینه سازی انرژی

7. انرژی های تجدید پذیر

مشاوران گروه نیرووانرژی بر اساس زمینه فعالیت به دو زیرگروه تقسیم میگردد.

1. زیر گروه نیرو که در زمینه های تولید نیرو، انتقال نیرو، توضیع نیرو و دیسپاچینگ و مخابرات نیرو فعالیت میکند .

2. زیر گروه انرژی که در زمینه های انرژی هسته ای ، بهینه سازی انرژی ، انرژی های تجدید پذیر تخصص دارد .

اخذ رتبه مشاوردر زیر گروه انرژی

پیش تر درمقاله ای با عنوان رتبه مشاور درخصوص مدارک مورد نیاز و شرایط کلی متقاضیان اخذ رتبه مشاور ، به تفصیل پرداخته شده که مطالعه آن خالی از لطف نیست .به طور خلاصه اینطورمی توان گفت که پرسنل، سوابق کاری، امکانات و تجهیزات یک شرکت تعیین کننده امتیاز نهایی آن شرکت است.

اعضای شرکت به عنوان پرسنل امتیازآور با رزومه مناسب از مهم ترین عوامل کسب امتیاز برای شرکت هستند.

در قوانین تشخیص صلاحیت مشاوران حضور دانش آموختگان رشته های مختلف تحصیلی در هر حوزه تخصصی دارای امتیاز و اولویت خاصی است. ضریب اولویت رشته های تحصیلی اعضای شرکت می تواند سبب کاهش یا افزایش امتیاز شرکت شود.

برای تخصص های گروه انرژی، ۵ اولویت در نظر گرفته شده که اولویت ۱، بالاترین اولویت و بیشترین امتیازو اولویت ۵، پایین ترین اولویت و کمترین امتیاز را در اخذ رتبه مشاور انرژی به خود اختصاص می دهد.

اولویت رشته های تحصیلی برای اخذ رتبه ۳ مشاور انرژی

حوزه تخصصی تولید، توزیع و انتقال نیرو

1. ضریب اولویت ۱: برق(قدرت)، برق، الکتروتکنیک، مهندسی کنترل

2. ضریب اولویت ۲: مکانیک، مهندسی انرژی، الکترونیک، مخابرات، تأسیسات، اقتصاد مهندسی، اقتصاد انرژی

3. ضریب اولویت ۳: راه و ساختمان، عمران، کامپیوتر(نرم افزار)، سازه

4. ضریب اولویت ۴: اقتصاد

5. ضریب اولویت ۵: محیط زیست

حوزه تخصصی مخابرات نیرو

1. ضریب اولویت ۱: برق(قدرت)، برق، الکتروتکنیک، الکترونیک، مخابرات، مهندسی کنترل

2. ضریب اولویت ۲: مکانیک، مهندسی انرژی، کامپیوتر(نرم افزار)، تأسیسات، اقتصاد مهندسی، اقتصاد انرژی

3. ضریب اولویت ۳: راه و ساختمان، عمران، سازه

4. ضریب اولویت ۴: اقتصاد

5. ضریب اولویت ۵: محیط زیست

حوزه تخصصی انرژی هسته ای

1. ضریب اولویت ۱: فیزیک هسته ای، مهندسی هسته ای

2. ضریب اولویت ۲: مهندسی مواد، شیمی هسته ای، اقتصاد مهندسی، اقتصاد انرژی، فیزیک بهداشت، محیط زیست

3. ضریب اولویت ۳: برق(قدرت)، برق، الکتروتکنیک، مهندسی شیمی، مهندسی استخراج، ژئوفیزیک، ژئوشیمی

4. ضریب اولویت ۴: مکانیک، مهندسی انرژی، راه و ساختمان، عمران، کامپیوتر(نرم افزار)، تأسیسات، سازه

حوزه تخصصی بهینه سازی انرژی

1. ضریب اولویت ۱: برق(قدرت)، برق، الکتروتکنیک، مکانیک، مهندسی انرژی، مهندسی سیستم های انرژی

2. ضریب اولویت ۲: مهندسی کنترل، تأسیسات، اقتصاد مهندسی، اقتصاد انرژی، محیط زیست، مهندسی معماری، مهندسی شیمی(پتروشیمی)

3. ضریب اولویت ۳: راه و ساختمان، عمران، کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی مواد، شیمی هسته ای، مهندسی شیمی، مهندسی استخراج، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، اقتصاد، مهندسی صنایع

4. ضریب اولویت ۴: الکترونیک، مخابرات، سازه

5. ضریب اولویت ۵: زلزله

حوزه تخصصی انرژی تجدید پذیر

1. ضریب اولویت ۱: برق(قدرت)، برق، الکتروتکنیک، مکانیک، مهندسی انرژی

2. ضریب اولویت ۲: اقتصاد مهندسی، اقتصاد انرژی، مهندسی شیمی، مهندسی استخراج، ژئوفیزیک، ژئوشیمی

3. ضریب اولویت ۳: راه و ساختمان، عمران، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کنترل، تأسیسات، محیط زیست، صنایع، مدیریت اجرایی

4. ضریب اولویت ۴: مهندسی مواد، شیمی هسته ای، اقتصاد، اقلیم شناسی، هواشناسی

محاسبه امتیاز شرکت برای اخذ رتبه طبق فرمول های نسبتاً پیچیده ای صورت می گیرد ، شما میتوانید برای مشاوره درخصوص اخذ رتبه پیمانکاری ، مشاور و انفورماتیک و تامین پرسنل امتیاز آور در این زمینه ها با مشاورین گروه آسیا از طریق تماس تلفنی و واتس اپ در ارتباط باشید .

شماره های تماس
Search
به اشتراک بگذارید
پیمایش به بالا