021-910-99-097

اخذ گواهینامه افتا (مجوز افتا)

فهرست مطالب

اخذ گواهینامه افتا (مجوز افتا)

در جهان کنونی تحول فرایندهای روزمره به سمت اتوماسیون بیشتر و بهره گیری موثرتراز نرم افزارهای کاربردی ، به ویژه اپلیکیشن های تحت وب در زندگی و کسب و کار یک نیاز انکار ناپذیر است .حال آنکه این محصولات به صورت بالقوه می توانند در معرض حملات متعدد سایبری قرار گیرند.

بدیهی است در چنین شرایطی ، تامین امنیت اطلاعات به عنوان سرمایه ای ارزشمند ، مهمترین چالش پیش روی هر سازمان میباشد. راهکار دستیابی به این هدف برای سازمانها اتخاذ رویکرد امنیتی مناسبی است که تضمین کننده امنیت محصولات نرم افزاری و ایمن سازی آنها در برابر تهدیدهای ناشی از نفوذ و هک باشد .

این رویکرد شامل استفاده از محصولات، خدمات و نرم افزارهای مطمئن و استاندارد با صلاحیت امنیتی تایید شده ایست که میتواند موجب اطمینان خاطر سازمان و در نهایت منجر به ارتقای امنیت شبکه ملی شود .

گواهینامه افتا

براساس سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، سازمان فناوری اطلاعات با همکاری مرکز مدیریت راهبـردی افتا عهده دار ارزیابی امنیتی و ارائه گواهیهای امنیتی محصولات و خدمات نرم افزاری گردیده.

این سازمان در راستای ایجاد وحدت رویه دراین حوزه اقدام به تعریف یک الگوی کلی و قالب استانداردی مشترک نموده که به وسیله آن بتوان با متر و مقیاس مشخصی، امنیت نرم افزارهای کاربردی و به ویژه اپلیکیشن های تحت وب مورد استفاده در سازمان ها را تضمین نمود .

شرکتها وفعالان حوزه اطلاعات و ارتباطات که محصولات ، خدمات ونرم افزارهایی در این زمینه ارائه میدهند مکلف به اخذ گواهینامه افتا از سازمان فناوری اطلاعات ایران میباشند.

این گواهینامه با عناوینی از جمله : سند افتا ، پروانه فعالیت افتا و گواهی ارزیابی افتا ، مجوز افتا شناخته میشود .

پیش تر در مقاله گواهینامه افتا در مورد پروانه فعالیت افتا ، به تفضیل پرداخته شده و مطالعه آن خالی از لطف نیست .

شرایط و الزامات متقاضیان و دارندگان پروانه فعالیت افتا

 1. شرکت متقاضی گواهینامه افتا میبایست بر اساس قانون تجارت و با مدیریت ایرانی اداره شود همچنین 100 % سهام و یا سرمایه شرکت میبایست متعلق به اتباع ایرانی باشد .
 2. کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت اعم از مدیران و کارشناسان ارائه خدمت ، میبایست تابعیت ایرانی داشته باشند.
 3. شرکت متقاضی اخذ گواهینامه افتا میبایست در ارزیابی فنی و اعتباری شرایط لازم را اخذ نماید.
 4. موضوع فعالیت شرکت متقاضی گواهینامه افتا میبایست خدمات بیان شده در آیین نامه ساماندهی خدمات افتا را پوش دهد.
 5. شرکت متقاضی علاوه بر الزامات آیین نامه ساماندهی خدمات افتا ، ملزم به رعایت کلیه سیاستهای ابلاغی دریافت کننده خدمات و سیاستهای بالادستی و دستورالعمل های ابلاغی مرکز افتا میباشد.
 6. نشانی دفتر اصلی شرکت متقاضی مندرج در آخرین روزنامه رسمی به عنوان نشانی مرجع برای کلیه ابلاغها و مكاتبات رسمی ملاک عمل خواهد بود و دارنده پروانه فعالیت افتا موظف است در صورت جابجایی محل فعالیت، شامل دفتر اصلی یا شعب، مراتب را حداکثر 15 روز بعد از جابجایی به صورت مكتوب به سازمان ابلاغ نماید.
 7. اعمال هرگونه تغییر در مفاد پروانه فعالیت، مستلزم ارائه اصل پروانه فعالیت به سازمان و صدور پروانه فعالیت جدید میباشد. در صورت تصمیم به توقف فعالیت، دارنده پروانه فعالیت موظف است مراتب را به صورت مكتوب حداکثرظرف مدت 15 روز به سازمان اعلام نماید.
 8. دارنده پروانه فعالیت افتا باید کلیه تمهیدات لازم به منظور ایجاد زمینه انجام وظایف قانونی نظارتی مراجع ذی صلاح در محل خود را در تمام طول مدت اعتبار پروانه فعالیت ،به صورت حظور در محل و یا اعمال از راه دور در چارچوب قوانین آیین نامه ساماندهی خدمات افتا فراهم نماید.
 9. دارنده پروانه فعالیت افتا موظف است از کلیه کارشناسان ارائه دهنده خدمات حوزه این آئین نامه، تعهدنامه عدم افشای اطالعات (NDA) دریافت نماید.
 10. دارنده پروانه فعالیت افتا موظف است تا در قراردادهای موضوع آیین نامه ساماندهی خدمات افتا ، تعهدنامه عدم افشای اطلاعات (NDA) را امضا نماید. همچنین میبایست درقراردادهای موضوع این آئین نامه، قید گردد که دارنده پروانه فعالیت مسئولیت دریافت تعهدنامه عدم افشای اطلاعات از کلیه نیروهای خود را دارد.
 11. شرکت متقاضی گواهینامه افتا میبایست برای هرگرایش مور درخواست ، 3 نفر کارشناس اصلی مستقر در شرکت با مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم معرفی نماید . این کارشناسان نمی تواند در شرکت دیگری به عنوان کارشناس فعالیت کند.
 12. کارشناسان معرفی شده میبایست قرارداد کاری و حد اقل سه ماه سابقه در لیست بیمه شرکت متقاضی داشته باشند .
 13. کارشناسان معرفی شده میبایست حداقل در یک دوره آموزشی مرتبط با گرایش مورد درخواست شرکت و گواهی پایان دوره آموزشی معتبر ارائه دهند.
 14. تنها کارشناسانی از شرکت متقاضی مجاز به ارائه خدمات موضوع آیین نامه ساماندهی خدمات افتا خواهند بود که پس از معرفی توسط شرکت متقاضی، در فرایند ارزیابی تائید شوند. لازم به ذکر است نام کارشناسان تائید شده در پیوست پروانه فعالیت اعلام خواهد شد.
 15. دارنده گواهینامه افتا متعهد است نسبت به ارسال درخواست مجوز بكارگیری کارکنان جدید در حوزه خدمات موضوع گواهی افتا اقدام نماید.کارکنان مذکور حق هیچگونه فعالیتی در حوزه خدمات موضوع گواهی را تا قبل ازصدور مجوز از سوی مرکز صدور گواهی نخواهد داشت.
 16. دارنده پروانه فعالیت افتا موظف است در اجرای قراردادهای ذیل آیین نامه ساماندهی خدمات افتا ، از کارشناسانی استفاده نماید که از کارکنان آن شرکت باشد و نام آنها در لیست کارشناسان مجاز به ارائه خدمت در پیوست پروانه فعالیت آمده باشد.
 17. دارنده پروانه فعالیت ملزم به رعایت تعهدات مندرج در تعهدنامه حفظ کیفیت و محرمانگی است.
 18. دارنده پروانه فعالیت خدمات، مكلف است خدمات موضوع پروانه فعالیت را باکیفیت مطلوب و براساس موافقتنامه سطح خدمات به دریافت کننده خدمات ارائه نماید.
 19. شرکت متقاضی گواهینامه افتا میبایست در یک سال اخیر در زمینه انفورماتیک فعالیت داشته و قراردادهای مرتبط با گرایش مورد درخواست ارائه دهد ، این قرارداد ها میبایست در اظهارنامه مالیاتی شرکت منعکس شده باشند.
 20. شرکت متقاضی گواهینامه افتا میبایست عضو سازمان نظام صنفی و رایانه ای کشور باشد .

مدارك موردنیاز برای درخواست پروانه فعالیت افتا

اسناد عمومی موردنیاز برای درخواست پروانه فعالیت به شرح زیر است:

 1. نامه درخواست تقاضای پروانه
 2. روزنامه رسمی نشان دهنده آخرین تغییرات مدیریت و یا سهامداران با مهر و امضا.
 3. لیست بیمه سه ماهه منتهی به تاریخ درخواست پروانه فعالیت به همراه قبض پرداخت و قرارداد کلیه کارشناسان مرتبط با خدمات حوزه پروانه فعالیت.
 4. قراردادهای مرتبط با گرایش مورد درخواست که در اظهارنامه مالیاتی منعکس شده باشند.
 5. آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت.
 6. گواهینامه رتبه انفورماتیک با حد اقل 6 ماه اعتبار.
 7. مدارک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم برای کارشناسان امتیاز آور .
 8. گواهینامه های آموزشی کارشناسان امتیاز آور.
 9. کد عضویت سازمان نظام صنفی و رایانه ای کشور.
 10. فرم های ارزیابی تكمیل شده به همراه مدارك پشتیبان
 11. تعهدنامه های عدم افشای اطلاعات کلیه کارشناسان ارائه خدمت.

نکته : تنها مدارك و فرم های تكمیل شده ای معتبر میباشند و مورد ارزیابی قرار میگیرند که توسط صاحبان امضا مجاز شرکت، مهر و امضا شده باشند،

نکته :هنگام ارزیابی در صورت لزوم، پس از هماهنگی از محل شرکت یا موسسه متقاضی بازدید به عمل آمده و آزمون تخصصی برگزار خواهد شد.

صدور پروانه فعالیت

در صورت کسب صلاحیتهای لازم توسط شرکت ، مراتب به متقاضی اعلام خواهد شد و پس از امضا و دریافت تعهدنامه حفظ کیفیت و محرمانگی ، پروانه فعالیت در حوزه مورد درخواست توسط سازمان صادر میگردد.

مدت اعتبار پروانه فعالیت در گواهی قید میشود.

اطلاعات دارندگان پروانه فعالیت بر روی سایت سازمان منتشر و به روز رسانی میگردد.

تمدید، تعلیق، ابطال و تغییر پروانه فعالیت

 • در صورت احراز تخلف از مفاد این آیین نامه و یا تعهدنامه حفظ کیفیت و محرمانگی توسط دارنده پروانه فعالیت، با توجه به نوع تخلف صورت گرفته، پروانه فعالیت مذکور به مدت معین تعلیق یا برای همیشه ابطال خواهد شد.
 • درصورت تعلیق و یا ابطال پروانه فعالیت، ضمن حذف شدن نام شرکت ازلیست شرکتهای دارای پروانه فعالیت در سایت سازمان ، پروانه فعالیت نیز فاقد اعتبار خواهد بود.
 • فرایند تمدید پروانه فعالیت با در نظر گرفتن مدارك و مستندات مورد نیاز جهت تمدید با همان روش اجرایی صدور پروانه انجام میگردد.
 • دارنده پروانه فعالیت باید دو ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه فعالیت نسبت به ارائه درخواست تمدید ، اقدام نماید.
 • پس از بررسی و ارزیابی های لازم درخواست دارنده پروانه فعالیت افتا و تكمیل مدارك مورد نیاز توسط وی، تمدید مجوز از سوی سازمان صورت خواهد پذیرفت.
 • تغییرات مدارك حقوقی و نیز ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی تاثیرگذار در فعالیتهای موضوع آیین نامه سامان دهی خدمات افتا از جانب دارنده پروانه فعالیت افتا ، باید با ارائه مستندات کامل، به سازمان منعكس گردد، اعتبار پروانه منوط به ارزیابی مجدد است.
 • اعمال هرگونه تغییرات در مفاد پروانه فعالیت مستلزم ارائه اصل پروانه فعالیت پیشین به سازمان و صدور پروانه فعالیت جدید میباشد.

توصیه میشود برای آشنایی با آیین نامه ساماندهی خدمات افتا و دسته بندی خدمات افتا مقاله پروانه فعالیت افتا را مطالعه فرمایید

برای مشاوره درخصوص اخذ گواهینامه افتا با مشاورین گروه آسیا از طریق تماس تلفنی و واتس اپ در ارتباط باشید .

به اشتراک بگذارید
پیمایش به بالا